Geaccrediteerde nascholing
Menu

dinsdag 6 december 2022

Koorts zonder focus, zonder koorts – vanzelf opgelost?

Bij kinderen met koorts zonder focus biedt de NVK-richtlijn een duidelijke route voor diagnostiek en behandeling. 1  Maar wat doe je als de patiënt bij aankomst op de SEH geen koorts (meer) heeft? Een Zweedse studie laat zien dat de work-up in die gevallen significant minder uitgebreid is dan ...

Lees bericht

dinsdag 6 december 2022

Toekomstige uitbreiding basisvaardigheden

Perifere infusen zijn onmisbaar in de dagelijkse klinische praktijk, maar zijn ook een bijna dagelijkse bron van (in)spanning en soms frustratie. Het plaatsen van infusen lukt bij kinderen in ongeveer een derde van de gevallen niet in één keer. Echogeleid prikken kan mogelijk de slagingskans v...

Lees bericht

dinsdag 8 november 2022

Een meisje met diarree, verwardheid en insulten

Encefalitis/encefalopathie kan bij kinderen gepaard gaan met een reversibele spleniumlaesie van het corpus callosum (MERS). Dit is een ziektebeeld dat wordt gediagnosticeerd op basis van een klinisch beeld met onder andere een veranderd bewustzijn, abnormale spraak, insulten, hoofdpijn, hallucinaties en ataxie in combinatie met een specifiek beeld op de MRI. Het klinische beloop is gunstig.

Lees bericht

dinsdag 23 augustus 2022

Digitale detox voor sneller herstel na een hersenschudding

In een tijd waarin we zowel voor ons werk als in ons sociale leven veel tijd doorbrengen achter een beeldscherm en dit als normaal wordt gezien, is het voor de meeste jongeren een hele opgave om twee dagen door te komen zonder schermtijd. En toch kan juist dat na een hersenschudding significant ...

Lees bericht

dinsdag 23 augustus 2022

Ernstiger beloop van pneumonie voorspellen

Kinderartsen zien regelmatig kinderen met een bacteriële of virale longontsteking. De vraag is dan: hoe groot is de kans op een ernstig beloop bij dit kind? Een recent onderzoek uit Australië biedt een aantal handvatten die kunnen helpen bij het inschatten van deze kans. 1 De auteurs onderzoc...

Lees bericht

dinsdag 31 mei 2022

Betere groei na staken koemelkvrij dieet

Na het staken van koemelkvrije voeding groeien kinderen beter en bevat hun dieet meer micro- en macronutriënten. Dat is de conclusie uit een recent verschenen Braziliaans onderzoek. 1 Onderzoekers beoordeelden groei van kinderen met een koemelkeiwitallergie (KMEA) en de samenstelling van hun v...

Lees bericht

dinsdag 31 mei 2022

Vaccineren werkt

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) op jonge leeftijd (12-13 jaar) kan bij een hoge dekkingsgraad baarmoederhalskanker vrijwel elimineren. Niet eerder werd hiervoor zulk duidelijk bewijs geleverd als in een recent verschenen cohortonderzoek, uitgevoerd in Engeland. 1 Daar startte i...

Lees bericht

donderdag 24 maart 2022

Verworven oorzaken van anemie: acute auto-immuunhemolytische anemie op de kinderleeftijd

Hemolytische anemie kan erfelijk of verworven zijn. De erfelijke vormen (bijvoorbeeld sikkelcelziekte, G6PD-deficiëntie) komen wereldwijd het meest voor. Een verworven oorzaak is een auto-immuunhemolytische anemie (AIHA). De jaarlijkse incidentie hiervan in Nederland is 0,8-1:100.000, wat neerkomt op 40-50 kinderen per jaar. Om deze zeldzame vorm van hemolytische anemie vroegtijdig te kunnen herkennen, presenteren wij twee casussen en een aantal diagnostische tips.

Lees bericht

woensdag 9 maart 2022

Negatieve jeugdervaringen: slecht nieuws voor later

Dat negatieve jeugdervaringen grote gevolgen hebben voor de gezondheid op de volwassen leeftijd wordt steeds duidelijker. Negatieve jeugdervaringen, de gangbare Nederlandse vertaling van ‘adverse childhood experiences’, omvatten huiselijk geweld, het hebben van een verslaving, gevangenisstra...

Lees bericht

woensdag 9 maart 2022

Sporten na MIS-C en IC?

Bij  Multisystem Inflammatory Syndrome  bij kinderen, MIS-C, de pediatrische nasleep van een COVID 19-infectie, staan verstoringen in de hartspierfunctie met hypotensie en noodzaak tot soms forse ondersteuning op de voorgrond. Blijkbaar gebeurt er iets met het hart en de vraag is of dat tot bl...

Lees bericht

dinsdag 7 december 2021

‘Zullen we maar even een kathetertje achterlaten?’

Vrijwel iedereen kent urineretentie als bijwerking van opiaten. Dit terwijl de definitie en incidentie hiervan schaars zijn en wisselend beschreven. De praktische benadering van deze potentiële bijwerking – het preventief plaatsen van een blaaskatheter – wisselt dan ook. Volgens een recent ...

Lees bericht

Tijdschrift en e-learning

De ruim veertig edities van het nascholingstijdschrift zijn voor abonnees volledig doorzoekbaar te raadplegen. U kunt in het zoekscherm direct zoeken op onderwerp, thema, rubriek of auteur. Of u bladert door alle edities en meer dan vierhonderd artikelen.

De geaccrediteerde e-learning die bij de nascholingsartikelen in het tijdschrift hoort, biedt maximaal vier nascholingspunten per editie. In uw persoonlijk dossier treft u de e-learning die nog geaccrediteerd is en die u nog niet heeft gemaakt. Wanneer de eindtoets bij de e-learning met goed gevolg is afgelegd, worden uw punten door ons bijgeschreven in uw persoonlijke dossier in GAIA.

Multimedia

Uit verschillende bronnen selecteert Praktische Pediatrie beeldmateriaal. Uit het eigen tijdschrift, uit het nieuwe standaardwerk Kindergeneeskunde, principes en praktijk, maar ook uit openbare internetbronnen. De inhoud van deze beelden is niet altijd in lijn met de Nederlandse richtlijnen, maar biedt wel een interessante en brede blik op uw vak.

PedTalks

PedTalks keerde in 2022 weer terug op locatie tijdens het NVK Congres in Arnhem. Károly Illy, Rob Pieters, Nupur Kohli, Tijs Stehmann en Sara Sahba vertelden over hun werk en ervaringen. Bekijk alle PedTalks HIER


Een PedTalk is een inspirerend verhaal over datgene wat je bezig houdt, wat je graag met kinderartsen wilt delen en waarmee je ze inspireert en uitdaagt om “outside the box” te denken en om in de toekomst zelf een “idea worth spreading” te presenteren.

Dit alles conform het boeiende format van de PedTalk:

  • Optreden duurt niet langer dan 20 minuten
  • Het is geen presentatie. Er wordt geen gebruik gemaakt van dia’s. Hooguit van wat sfeerondersteunende beelden
  • Er is geen gelegenheid tot het stellen van vragen vanuit een eventueel aanwezig publiek

Tijdens het NVK Congres 2015 werden voor het eerst de Praktische Pediatrie PedTalks gehouden. 

 

 

Redactie & auteurs

In de afgelopen tien jaren hebben bijna 600 artsen en wetenschappers een bijdrage geleverd aan Praktische Pediatrie. Een overzicht van hen treft u hier.

Praktische Pediatrie komt tot stand onder redactie van:

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.