Geaccrediteerde nascholing
Menu

Antibiotica: farmacokinetiek en -dynamiek bij hypothermiebehandeling na perinatale asfyxie 1 punt

Eerste resultaten van de PharmaCool-studie

Nascholingsartikel

De PharmaCool-studie (gesubsidieerd door ZonMw, programma ‘Priority Medicines for Children’) had als doel de mogelijke effecten van hypothermie bij asfyctische pasgeborenen te evalueren om vervolgens door optimaliseren van de dosering ineffectiviteit en toxiciteit van veelgebruikte geneesmiddelen te voorkomen. De studie werd uitgevoerd in twaalf NICU’s in de periode oktober 2011 - oktober 2014. In totaal werden 194 kinderen geïncludeerd. De eliminatie (klaring) van amoxicilline, benzylpenicilline en gentamicine wordt verminderd door hypothermie. Op basis van populatie farmacokinetische modellen werden nieuwe advies-doseerregimes vastgesteld. De resultaten van de analyses van de overige antibiotica, sedativa, analgetica en anti-epileptica volgen. Met de resultaten van de PharmaCool-studie is het mogelijk om voor kinderen met perinatale asfyxie die aan therapeutische koeling worden blootgesteld, specifieke doseerrichtlijnen te ontwikkelen die de kans op te hoge bloostelling (bijwerkingen) en te lage blootstelling (onvoldoende effectiviteit) minimaliseren.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel