Geaccrediteerde nascholing
Menu

Diagnostiek en behandeling van verworven schildklieraandoeningen 1 punt

Schildklierhormoon heeft belangrijke fysiologische functies in bijna alle
organen. Een adequate schildklierhormoonconcentratie is daarom essentieel voor het groeiende en zich ontwikkelende kind. Dit onderstreept het belang van adequate diagnostiek en tijdige behandeling van een schildklierfunctiestoornis op de kinderleeftijd. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de valkuilen in de diagnostiek van schildklierziekten. De behandeling van verworven hypoen hyperthyreoïdie op de kinderleeftijd lijkt niet moeilijk, maar bij subklinische hypothyreoïdie, aanhoudende klachten onder therapie, of toxiciteit van gegeven therapie kunnen lastige dilemma’s ontstaan. Door toenemend gebruik van echo en CT worden schildkliernoduli vaker bij toeval gevonden. Redenen voor aanvullende diagnostiek bij het vinden van schildkliernoduli in de vorm van een punctie worden toegelicht.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel