Geaccrediteerde nascholing
Menu

Hoe herkent u laaggeletterdheid bij ouders? 1 punt

En hoe zorgt u voor voldoende informatievoorziening?

Casuïstiek

Door een hoger geworden administratielast staat de tijd in een spreekuur die daadwerkelijk aan de patiënt kan worden besteed, toenemend onder druk. Daarom, en omdat assertievere, geletterde ouders hier steeds vaker om vragen, wordt voor (aanvullende) informatie meer en meer verwezen naar folders of websites. Ook wordt (ouders van) patiënten ter voorbereiding of ter controle gevraagd scoreformulieren of vragenlijsten in te vullen. Voor de laaggeletterde ouder leidt dit steeds meer tot problemen.
Tevens zijn de initiatieven voor de aanpak van laaggeletterdheid nog te kleinschalig en te lokaal en draaien ze volledig op een kleine groep gepassioneerde zorgverleners. De enorme groep laaggeletterden op landelijke schaal bereiken vraagt een heel andere insteek, waarbij de beroepsverenigingen en – discipline-overstijgend – de politiek meer het voortouw zouden moeten nemen.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel