Geaccrediteerde nascholing
Menu

Naar gerichte diagnostiek van Helicobacter pylori-infecties

Vertaling richtlijn naar de algemene praktijk

H. pylori is een belangrijke oorzaak van chronische gastritis en peptische ulcera. Daarnaast is de bacterie door de WHO omschreven als klasse I-carcinogeen. Ook in Nederland wordt (vaak asymptomatisch) H. pylori-dragerschap gevonden, zij het veel minder vaak dan in ontwikkelingslanden. Er bestaat geen typisch symptomencomplex voor acute of chronische H. pylori-infectie. Symptomen waarvan een relatie met H. pylori-infectie is aangetoond, zijn ijzergebreksanemie, dyspeptische klachten en nachtelijke buikpijn. Er is momenteel onvoldoende evidence dat de infectie gerelateerd is aan chronische buikpijn. Hoewel H. pylori-infectie herkend wordt als carcinogeen, is het nut van een screeningsprogramma niet aangetoond. Een eenmaal vastgestelde infectie met H. pylori moet echter altijd behandeld worden en nadien gecontroleerd op het effect van eradicatie. Aan de hand van de NVK-richtlijn wordt in dit artikel besproken wanneer en hoe te testen op H. pylori-infectie en wat de adviezen zijn met betrekking tot behandeling. 

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel