Geaccrediteerde nascholing
Menu

Richtlijn early-onset sepsis in de praktijk

Vertaling richtlijn naar de algemene praktijk

In april 2017 is de nieuwe richtlijn Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties gelanceerd. Belangrijke veranderingen betreffen het antibioticumbeleid bij zwangeren en het beleid bij maternale koorts. De richtlijn adviseert om de keuze tot antibiotisch behandelen van de pasgeborene te baseren op maternale risicofactoren in combinatie met klinische neonatale symptomen. Een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken is een risicofactor. Geadviseerd wordt om na 36 uur een bloedkweek af te lezen en het CRP te betrekken in de beslissing de antibiotische behandeling te stoppen. Mogelijk leidt dit ook in Nederland tot meer behandeldagen, zonder toename van het aantal kinderen met sepsis. De nieuwe richtlijn zal dan ook op termijn kritisch moeten worden geëvalueerd en eventueel weer aangepast.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel