Geaccrediteerde nascholing
Menu

Stamceltransplantatie bij kinderen 1 punt

Derdelijnszorg

Allogene stamceltransplantatie (ASCT) heeft de afgelopen halve eeuw een enorme ontwikkeling doorgemaakt als succesvolle curatieve behandeling voor zowel kinderen met niet-maligne als met maligne aandoeningen. ASCT is in de laatste decade veel veiliger en effectiever geworden. De gemiddelde vijfjaars ziektevrije overleving na ASCT is nu ongeveer 70%. Recidief van de primaire ziekte en transplantatie-gerelateerd overlijden vormen de belangrijkste oorzaak van therapiefalen. Strategieën die ASCT veiliger en effectiever hebben gemaakt, zijn betere weefseltyperingstechnieken en daarmee het optimale gebruik van niet-verwante donoren, de introductie van navelstrengbloed als stamcelbron, het gebruik van haplo-identieke familiedonoren door nieuwe vormen van transplantaatbewerking, betere monitoring op infecties (zoals virussen en schimmels), het gebruik van standaardprotocollen en het beter voorspelbaar maken van toxiciteit en effectiviteit van de voorbereidende immuno-chemotherapie, ook wel conditionering genoemd. Voor een selecte groep monogenetische ziekten zal autologe stamcelgentherapie in de komende jaren mogelijk de huidige allogene transplantatiebehandeling gaan vervangen. Met de opening van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is de zorg voor kinderen die een allogene stamceltransplantatie nodig hebben in Nederland opnieuw ingericht.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel