Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vanaf € 298,- incl. btw

Zien we u 8 november 2018 weer op het Nationaal Congres?

Over het congres

Vorig jaar hebben we het eerste jubileum gevierd. Tijdens de vijfde editie van het Nationaal congres hebben we kinderartsen op één dag bijgepraat over onderwerpen binnen de kindergeneeskunde en kennis laten maken met de nieuwste ontwikkelingen in het vak. Het was een inspirerende en leerzame dag met veel praktische workshops.

Ook dit jaar kunt u zelf uw middagprogramma samenstellen. In vier rondes volgt u vier workshops waardoor u het congres optimaal laat aansluiten bij uw dagelijkse praktijk.

Bekijk hieronder bijvoorbeeld een impressie van de workshop 'Hands-on bij opvang van kritisch zieke kinderen'.

Kosten: Leden van Praktische Pediatrie betalen €298,-. Niet leden betalen €385 voor deelname. Verpleegkundig specialisten betalen voor deelname €298,-.* (Prijzen zijn voor het hele programma, inclusief BTW, lunch en toegang tot de naslagwerken)

Accreditatie: De NVK en het VSR hebben 6 nascholingspunten toegekend aan dit congres.

* Inschrijving van verpleegkundig specialisten verloopt via de reguliere weg. Noteer in het opmerkingenveld bij de inschrijving dat u verpleegkundig specialist bent, de factuur zal dan handmatig worden aangepast.

Het programma

08:30 - 09:15 uur Ontvangst en registratie
09:15 - 09:30 uur Opening door dagvoorzitter prof. dr. Paul brand
09:30 - 10:10 uur Dilemma's rond kindermishandeling en de meldcode - Károly Illy en Anne-Marie Raat
10:15 - 11:15 uur Workshopronde 1
11:15 - 11:30 uur Koffie- en theepauze
11:30 - 12:30 uur Workshopronde 2
12:30 - 13:30 uur Lunch
13:30 - 14:10 uur - Plenaire Kennisquiz Praktische Pediatrie - prof. dr. Paul Brand, dr. Tjalling de Vries en dr. Tom Wolfs
14:15 - 15:15 uur Workshopronde 3
15:15 - 15:30 uur Koffie- en theepauze
15:30 - 16:30 uur Workshopronde 4
16:30 - 17:15 uur Year in review café - Joost Frenkel
17:15 uur Afsluiting en file borrel

Programma-inhoud

Plenair: Dilemma’s rondom kindermishandeling en de meldcode
Het melden van kindermishandeling is en blijft van het grootste belang, maar zonder signalering worden er nog veel gevallen gemist. Signalering van kindermishandeling vraagt een zorgvuldige screening op alle niveaus, maar ook een om zorgvuldig traject daarna. Dat betekent kennis van de meldcode en daarnaast van het op 1 juli j.l. geïmplementeerde afwegingskader. Van alle gevallen van kindermishandeling is PCF wellicht wel de lastigste. In deze voordracht gaan Karóly Illy en Anne-Marie Raat tevens in op enkele valkuilen ten aanzien van deze diagnose.
8 november 2018
Aanvallen bij kinderen
Bij kinderen komt een groot scala van aanvalsgewijs optredende fenomenen voor. Tijdens deze workshop krijgt u beeldmateriaal van diverse aanvallen te zien. U leert de aanvallen goed te beschrijven en zo goed mogelijk onderscheid te maken tussen epileptische en niet-epileptische gebeurtenissen. De differentiaal diagnostische overwegingen van de verschillende soorten aanvallen komen aan bod.
8 november 2018
Nefritisch en nefrotisch syndroom: een praktische benadering

Acute aandoening van het nierfilter kan zich klinisch manifesteren als nefrotisch syndroom, nefritisch syndroom of een combinatie van beide. Ieder heeft een eigen differentiaal diagnose en aanpak. Deze workshop beoogt op interactieve wijze aan de hand van voorbeelden u te trainen in het herkennen en behandelen van deze syndromen.

8 november 2018
Koorts zonder focus
Koorts zonder focus stelt u voor een dilemma: kan worden afgewacht of moet de volledige batterij aan diagnostiek worden ingezet? In een interactieve workshop wordt dit dilemma met u besproken. Aan het eind van de workshop heeft u voor uzelf een plan van aanpak helder, die aansluit op uw aanpak tot nu toe en aangescherpt is door nieuw aangedragen feiten en inzichten.
8 november 2018
Seksueel geweld
In de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld is specifieke aandacht voor zowel medische, juridische, veiligheids- als psychologische aspecten geïndiceerd. Medisch inhoudelijk betreft het aandacht voor SOA’s, letsel en zwangerschapspreventie. De state-of-the-art op dit gebied zal aan bod komen. Het afstemmen van medische zorg in de acute fase (<7 dagen) vereist goede afstemming en bekendheid met de andere hulpverleningspartners. In deze workshop zal in dat kader de werkwijze van de Landelijke Centra Seksueel Geweld toegelicht worden.
8 november 2018
Highlights van de kinderendocrinologie

Een groeiprobleem is een veelvoorkomende reden voor verwijzing naar de kinderarts. Naast de veel gebruikte consensusdiagnostiek kleine lengte, zijn de diagnostische mogelijkheden naar behandelbare oorzaken voor een kleine lengte groeiend. Ook zijn er steeds meer bekende- en minder bekende indicaties voor groeihormoonbehandeling. Aan de hand van een aantal casussen wordt met u besproken wanneer er welke diagnostiek kan worden ingezet Zo mist u geen behandelbare oorzaken voor patiënten met een kleine lengte. Het tweede onderwerp wat besproken gaat worden is de bijnier. De mogelijkheid van bijnierprobleem (insufficiëntie of overproductie) staat in de differentiaal diagnose van alledaagse klachten zoals vermoeidheid en overgewicht. Aan de hand van casuïstiek bespreken Nancy van Nieuwaal en Annemarie Verrijn-Stuart met u een diagnostisch plan van aanpak. Wanneer moet u en hoe kunt u de bijnierfunctie het beste in kaart brengen.

8 november 2018
ECG lezen

Tijdens deze interactieve workshop kunt u uw kennis over de beoordeling van ECG’s bij kinderen opfrissen en verdiepen. U oefent met het structureel beoordelen van het kinderECG en leert normale variaties herkennen. Aan de hand van casuistiek oefent u met het structureel beoordelen en interpreteren van afwijkende kinderECG’s en leert u veelvoorkomende ritme- en geleidingsproblemen herkennen.

8 november 2018
Hoe houd ik mijn vakgroep gezond?

Iedere kinderarts in Nederland werkt samen met collega’s in een vakgroep. Hoewel de samenwerking in een vakgroep bijdraagt aan het welzijn en het professionele succes van de kinderarts worden zij niet opgeleid in het goed laten functioneren van deze vakgroep. In deze workshop bespreken we op interactieve wijze de principes van een goed functionerende vakgroep en leren we u hoe u signalen kunt herkennen van problemen in de samenwerking in uw vakgroep. Paul Brand en Charlotte Peer trainen u in een aantal methoden om hiermee aan de slag te gaan.

8 november 2018
Plenaire Kennisquiz Praktische Pediatrie
Onder leiding van prof. dr. Paul Brand, dr. Tjalling de Vries en dr. Tom Wolfs wordt uw kennis getest.
8 november 2018
Plenair: Year in review café
De veranderingen in de geneeskunde gaan hard en in de kindergeneeskunde zo mogelijk nog harder. Al is veel nog niet meteen praktische pediatrie, lang gaat het niet duren. De onderliggende moleculaire biologie lijkt op het eerste gezicht duivels ingewikkeld, maar dat is slechts schijn. In het year in review leert u de principes kennen van diagnostische en therapeutische technieken die in het afgelopen jaar hun intreden in de kliniek hebben gedaan.
8 november 2018

De sprekers

Kinderarts-pulmonoloog

De locatie

Hotel Van der Valk Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ

Route plannen