Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vanaf € 125,- incl. btw

Nationaal Congres Praktische Pediatrie
7 november 2019

Algemeen

Specialisme:      Psychiaters, verpleegkundig specialisten en kinderartsen
Deelnamekosten: *      € 125,- voor abonnees van Psyfar (vs) en Praktische Pediatrie
€ 165,- voor niet-abonnees 
Accreditatie:      Geaccrediteerd met 2 nascholingspunten door de NVvP, NVK en het VSR. 

* Prijzen zijn inclusief online toegang tot Psyfar (vs) of Praktische Pediatrie (tot een maand na afloop van het webinar).

Goede slaap bij kinderen is belangrijk voor zowel groei als cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. In het webinar op donderdag 9 november laten docenten Mori van den Bergh en Dominique Stumpel zien hoe slaapproblemen bij kinderen systematisch in kaart te brengen zijn.

In het eerste deel van het webinar wordt de aandacht gericht op jonge kinderen (0-6 jaar) en hun gezinnen. De slaapproblemen worden belicht zowel vanuit fysiologisch, psychologisch als relationeel perspectief. Er wordt gekeken naar behandelmogelijkheden vanuit gedragsmatig, farmacotherapeutisch en psychotherapeutisch perspectief. Dit doen we aan de hand van casuïstiek.

In het tweede deel van het webinar wordt stilgestaan bij de veranderingen in het slaappatroon met de leeftijd en de problemen die daarbij kunnen ontstaan. Daarbij wordt ook ingegaan op de praktische behandeling van de diverse slaapproblemen bij kinderen die meestal niet primair farmacologisch zijn, maar soms wel (tijdelijk) farmacotherapeutische ondersteuning nodig hebben. We sluiten af met het bespreken van dilemma’s rond het voorschrijven van slaapmedicatie bij kinderen en jongeren, waarbij veelal beperkte evidentie of registratie bekend is.

Leerdoelen
Na het volgen van het webinar:
Weet u hoe u slapeloosheid bij kinderen stapsgewijs kunt analyseren;
Heeft u zicht op hoe u kunt zoeken naar ingangen om samen met ouders en kinderen aan verandering te werken;
Weet u welke behandeling u kunt inzetten bij veelvoorkomende oorzaken van slapeloosheid bij kinderen;
Heeft u zicht op hoe de levensfase van kind en gezin een rol spelen bij de keuzes die u maakt;
Weet u hoe de slaap van kinderen medicamenteus beïnvloed kan worden.
   

Het betreft een interactieve bijeenkomst waarbij er ook ruimte is voor vragen van de deelnemers.

Waarom u dit webinar niet mag missen:
'Het webinar biedt een mooie kans om meer inzicht te krijgen in de benadering van slaapproblemen in de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind vanuit fysiologisch, psychologisch en relationeel perspectief'. - Docent Mori van den Bergh

Programma

09.45 - 10.00 Online registratie & ontvangst
10.00 - 11.00 Als een kind niet kan slapen: diagnostiek en behandeling bij kinderen met slaapproblemen 
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 11.45 Een puber kan de slaap niet vatten: over hoe de puberteit nieuwe uitdagingen brengt in het dag-nachtritme
11.45 - 12.15 Dilemma’s rondom farmacotherapeutische behandeling van slaapproblemen bij kinderen en jongeren

Sprekers

Kinderarts - slaapgeneeskundige