Geaccrediteerde nascholing
Menu
Editie 2

Nummer 2| De digitale dokter

Online astmazorg voor kinderen

eHealth zou de oplossing zijn voor veel problemen in de gezondheidszorg. De zorg zou er toegankelijker, beter en goedkoper mee worden. Een uitgebreide toepassing ervan blijft echter vooralsnog uit. Luchtbrug is een eHealth-innovatie voor de ondersteuning van de zorg voor kinderen met astma, waarmee tot 50% van de poliklinische controlebezoeken kan worden vervangen met behoud of zelfs verbetering van astmacontrole en kwaliteit van leven. Luchtbrug leidt daarnaast tot minder school- en werkverzuim en minder reiskosten voor patiënten. Luchtbrug wordt inmiddels in meer dan vijftien ziekenhuizen gebruikt. Wat maakt dat een eHealth-interventie succesvol is of kan worden? Aan de hand van Luchtbrug worden de belangrijkste succesfactoren en barrières voor duurzame implementatie besproken.

Lees het hele artikel

Traumatisch hoofd/hersenletsel bij kinderen

Traumatisch hoofd/hersenletsel is de meest voorkomende oorzaak van niet-aangeboren hersenletsel, zowel bij jonge kinderen als bij adolescenten. Daarnaast is het de belangrijkste doodsoorzaak op de kinderleeftijd. Bij zuigelingen en peuters gaat het voornamelijk om ongelukken in en om het huis, bij adolescenten vooral om verkeersongevallen. Bij kinderen onder de 2 jaar moet er extra aandacht te zijn voor mogelijk toegebracht letsel. Kritische toepassing van CT-onderzoek bij de acute diagnostiek is van belang mede vanwege de stralenbelasting. Jonge kinderen, vooral onder de leeftijd van 3 jaar, met ernstig traumatisch hoofd/hersenletsel hebben relatief de slechtste prognose. Over de uitkomst bij kinderen na licht traumatisch hoofd/hersenletsel bestaat in de literatuur geen overeenstemming. Wel moet er bij deze categorie patiënten prognostisch rekening worden gehouden met complicerende factoren zoals pre-existente gedragsproblemen of afwijkingen op de CT-scan.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen