Geaccrediteerde nascholing
Menu
Editie 2

Nummer 2| De digitale dokter

Online astmazorg voor kinderen

eHealth zou de oplossing zijn voor veel problemen in de gezondheidszorg. De zorg zou er toegankelijker, beter en goedkoper mee worden. Een uitgebreide toepassing ervan blijft echter vooralsnog uit. Luchtbrug is een eHealth-innovatie voor de ondersteuning van de zorg voor kinderen met astma, waarmee tot 50% van de poliklinische controlebezoeken kan worden vervangen met behoud of zelfs verbetering van astmacontrole en kwaliteit van leven. Luchtbrug leidt daarnaast tot minder school- en werkverzuim en minder reiskosten voor patiënten. Luchtbrug wordt inmiddels in meer dan vijftien ziekenhuizen gebruikt. Wat maakt dat een eHealth-interventie succesvol is of kan worden? Aan de hand van Luchtbrug worden de belangrijkste succesfactoren en barrières voor duurzame implementatie besproken.

Lees het hele artikel

Dorstkoorts bij pasgeborenen, bestaat dat?

Dorstkoorts wordt omschreven als een temperatuurverhoging door verondersteld overmatig gewichtsverlies en hypertone dehydratie. Meerdere studies laten zien dat koorts optredend na de eerste levensdag bij aterme laagrisicozuigelingen zonder andere symptomen geassocieerd is met dehydratie en hypernatriëmie. Vooral exclusief borstgevoede zuigelingen lopen een groter risico op deze vorm van koorts. Het precieze pathofysiologische mechanisme is echter niet bekend. Een hypothese is dat door dehydratie de toch al beperkte temperatuurregulatiemechanismen van een zuigeling verder tekortschieten. De differentiaaldiagnose van een pasgeborene met koorts is breder dan alleen een neonatale sepsis. Hoewel over de correctheid van de term ‘dorstkoorts’ kan worden gediscussieerd, hoort bij neonatale koorts dehydratie als mogelijke oorzaak in de differentiaaldiagnose te staan. De aanbeveling is dan ook om, bij afwezigheid van risicofactoren voor neonatale sepsis én een kind dat een niet-zieke indruk maakt, niet standaard te starten met antibiotica.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen