Geaccrediteerde nascholing
Menu
Editie 4

Nummer 4 | Poepen en plassen

Een kind met obstipatie

Obstipatie is een veelvoorkomende aandoening bij kinderen. De klachten kunnen aanleiding zijn voor schoolverzuim, sociaal isolement en zorgkosten. Daarom zijn effectieve diagnostiek en behandeling van kinderen met obstipatie belangrijk. Gezien de complexe fysiologie van de gastro-intestinale tractus is het niet verrassend dat obstipatie vele oorzaken kent en vaak multifactorieel is bepaald....

Lees het hele artikel

Parasieten in de poep, wat nu?

De diagnostiek naar enterale parasieten in de ontlasting is in het laatste decennium sterk verbeterd en vereenvoudigd. Als kinderarts kunt u eenvoudig en snel kinderen screenen op de aanwezigheid van parasieten in de ontlasting. Dit heeft er echter ook toe geleid dat overdiagnostiek naar parasitaire pathogenen bij kinderen plaatsvindt, met niet zinvolle behandeling van a-pathogene intestinale...

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen