Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bestaat de typische RSV-hoest?

20 mei 2021 Vries, dr. T.W. de, Morfouace, M, Geen reacties
Categorie: Blog

In het respiratoir syncytieel virus (RSV-)seizoen willen sommigen nogal eens de diagnose ‘RSV-bronchiolitis’ stellen op grond van het kenmerkend geachte hoestje. Klopt dat wel? Kan de diagnose inderdaad zo gesteld worden en kan iedereen dat? Een Nederlands onderzoek beantwoordt deze vragen.1

De onderzoekers maakten 16 geluidsfragmenten van hoestende kinderen jonger dan 1 jaar oud. De virale verwekkers waren in het laboratorium gedetermineerd: vijf waren van kinderen met RSV, bij drie was een influenzavirus aangetoond, bij drie het humane metapneumovirus en vijf hadden het rinovirus. Vierenzestig medewerkers van de kinderafdeling (32 verpleegkundigen, 16 kinderartsen en 16 arts-assistenten), vooral vrouwen (86%), beluisterden de opnamen. Verpleegkundigen en kinderartsen hadden gemiddeld ongeveer 20 jaar ervaring, arts-assistenten iets meer dan twee jaar. De gemiddelde sensitiviteit voor het stellen van de juiste diagnose (terecht RSV-hoest benoemd) van alle deelnemers was 68%; die van verpleegkundigen 73% en van kinderartsen 76%. Arts-assistenten hadden een gemiddelde sensitiviteit van 51%. Opvallend was de leercurve. In de eerste jaren nam het aantal terecht positief gestelde diagnoses toe. De piek werd bereikt na 3,5 jaar. Daarna bleef het aantal terecht gestelde diagnoses ongeveer gelijk. De specificiteit was voor alle groepen gelijk (60-65%).

Wat betekenen de uitkomsten van dit onderzoek? In ieder geval is het duidelijk dat kinderverpleegkundigen en kinderartsen even goed zijn in het auditief herkennen van RSV, vooral werkervaring is hierbij relevant. In de eerste jaren is er een steile leercurve en na 3,5 jaar is er geen verbetering meer. Blijkbaar zit men dan aan de top van het kunnen herkennen.

Het is natuurlijk interessant om na te gaan of deze bevinding ook voor andere klinische vaardigheden geldt. Als iemand beweert dat het hoesten van een kind past bij RSV, vraag dan niet naar opleiding maar naar jaren werkervaring. Ook als het een doorgewinterde collega betreft, is er echter geen 100% zekerheid.

  1. Binnekamp M, Stralen KJ van, Boer L den, et al. Typical RSV cough: myth or reality? A diagnostic accuracy study. Eur J Pediatr. 2021 Jan;180(1):57-62. Doi: 10.1007/s00431-020-03709-1.