Geaccrediteerde nascholing
Menu

Eenmalige alcoholintoxicatie heeft weinig gevolgen

12 december 2016 Illy, Drs. K.E. Geen reacties
Categorie: Blog

Al enige tijd maken we ons zorgen over het alcoholgebruik van tieners. Praktische Pediatrie heeft er eerder aandacht aan geschonken. De meeste kennis hieromtrent is gebaseerd op onderzoek naar de consequenties van frequent en overmatig alcoholgebruik en verslaving. Zo is bekend dat kortetermijneffecten hiervan onder meer schooluitval, ongelukken, agressiviteit, delinquent gedrag en gezinsconflicten zijn. Daarnaast is frequent alcoholmisbruik op de leeftijd van 16 jaar een duidelijke indicator voor verslaving, problemen met het aangaan van sociale contacten en het ontstaan van psychologische problemen (waaronder depressiviteit en angststoornissen) op jongvolwassen leeftijd.

Er is weinig bekend over de gevolgen van een eenmalige episode van alcoholintoxicatie. Een Hilversumse groep, bestaande uit kinderartsen en kinderpsychologen, deed daarom onderzoek naar de korte- en langetermijngevolgen van een eenmalige episode van alcoholintoxicatie, leidend tot opname op de kinderafdeling. In het bijzonder ging het daarbij om de consequenties voor het gezinsleven, sociale relaties, schoolprestaties, schoolbezoek, psychologisch welbevinden en kwaliteit van leven. Gerly de Boo e.a. publiceerden erover in Eur J Pediatr. (2016;175:895-901).

Zij interviewden 24 adolescenten (12 mannen en 12 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 18,3 jaar. Alle geïnterviewden hadden een opname in verband met een alcoholintoxicatie achter de rug (op een gemiddelde leeftijd van 15,6 jaar). Ook 32 ouders van deze adolescenten werden bevraagd. De interviews vonden dus twee tot drie jaar na de alcoholintoxicatie plaats. Daarnaast vulden alle deelnemers aan het onderzoek diverse vragenlijsten in, waarin informatie werd gevraagd over de algemene en demografische omstandigheden en daarnaast gedetailleerde informatie over het huidige alcoholgebruik, de huidige gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en het psychologisch welbevinden.

Geheel tegen de verwachting van de onderzoekers in konden zij vaststellen dat de psychosociale gevolgen op de korte termijn (voor het gezinsleven, de gezinsregels, vriendschappen en school) na een eenmalige episode van alcoholintoxicatie in retrospectief meer neutraal en positief dan negatief werden beoordeeld, zowel door de adolescenten zelf als door hun ouders. Ook waren de adolescenten en hun ouders van mening dat, tweeënhalf tot drie jaar na de intoxicatie, hun huidige kwaliteit van leven en hun mentale gezondheid niet anders was dan die van hun leeftijdsgenoten. Gedurende de periode van opname tot follow-up was bij geen van de 24 kinderen sprake geweest van schooluitval. Het alcoholgebruik was met het stijgen van de leeftijd iets toegenomen, maar geheel volgens de landelijke trend.

Uiteraard zijn er enkele beperkingen te benoemen met betrekking tot dit onderzoek. Zo is er sprake van een klein cohort, konden enkele van de opgenomen kinderen niet worden opgespoord, en ook wilden enkele adolescenten niet deelnemen. Daarnaast vond het onderzoek plaats in het Gooi, wellicht niet het meest representatieve deel van Nederland. Desondanks toont dit onderzoek aan dat kinderen en hun ouders op eigen kracht van een eenmalige episode van alcoholintoxicatie kunnen herstellen, zonder negatieve consequenties op de lange termijn. Het is nu aan ons om juist aan hen die dat toch nodig hebben, de juiste nazorg te verlenen.