Geaccrediteerde nascholing
Menu

Fysiologisch zout effectief bij bronchiolitis?

17 augustus 2020 Vries, dr. T.W. de, Geen reacties
Categorie: Blog

Mogelijk heeft het vernevelen van fysiologisch zout een positief effect op het beloop van bronchiolitis.

In de afgelopen jaren zijn verschillende behandelingen voor bronchiolitis onderzocht. Vaak werden effecten van de interventies vergeleken met die van fysiologisch zout als placebo. In hun systematische review naar de effecten van het vernevelen van fysiologisch zout zagen onderzoekers alleen daarvan al een positief effect.1 Het leidde tot kleine maar statistisch significante veranderingen na een uur. De ademfrequentie nam af met 5,5 per minuut (95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) –6,3 tot –4,6) en de zuurstofbehoefte met 0,4% (95%-BI –0,6 tot –0,2) na 60 minuten. Het Respiratory Distress Assessment Instrument, een veelgebruikte score variërend van 0 tot 17 die is gebaseerd op het al dan niet aanwezig zijn van piepen en de ernst van intrekkingen, nam na 60 minuten ook statistisch significant af in twaalf studies: –1,6 (95%-BI –1,9 tot –1,3).

Het zou kunnen dat de andere interventies bij deze kinderen (neustoilet, paracetamol) al leiden tot verbetering of dat we hier de normale variaties in het beloop van de ziekte zien. Maar wellicht is er een positief effect van fysiologisch zout op de slijmvliezen. De verschillen zijn natuurlijk gering en zullen in de kliniek niet veel verschil maken. Maar als vernevelen met fysiologisch zout echt een effect heeft, zou het natuurlijk kunnen zijn dat onderzoeken waarin hiermee is vergeleken en die als uitkomst ‘niet beter dan placebo’ hadden, opnieuw moeten worden beoordeeld. Hebben we het kind van effectieve behandelingen met het (zoute) badwater weggegooid?

1    House SA, Gadomski AM, Ralston SL. Evaluating the placebo status of nebulized normal saline in patients with acute viral bronchiolitis. JAMA Pediatr. 2020;174:250-259.