Geaccrediteerde nascholing
Menu

Gehydrolyseerde zuigelingenvoeding voorkomt suikerziekte niet

28 juni 2018 de Vries, Drs. L.A.G.M. de Geen reacties
Categorie: Blog

De precieze oorzaak van diabetes mellitus (DM) is onbekend. Onlangs is het effect onderzocht van gehydrolyseerde zuigelingenvoeding in plaats van conventionele fl esvoeding op het ontstaan van DM.1 De gedach te hierachter is dat complexe voedingseiwitten de kans op het ontstaan van DM zouden verhogen. Een groot internationaal onderzoek, waaraan in 15 landen 78 centra meededen, werd opgezet onder kinderen met een verhoogde kans op het ontwikkelen van DM (eerstegraads familielid met DM of een genetische predispositie in de vorm van bepaalde HLA-typen). Overheidsinstanties, nationale stichtingen (waaronder het Nederlandse Diabetesfonds), een voedingsmiddelenproducent en een insulinefabrikant fi nancierden het onderzoek. Van mei 2002 tot januari 2007 werden kinderen geïncludeerd en de follow-up, gemiddeld elf jaar, eindigde in februari 2017. Extensief gehydrolyseerde voeding werd aan 1081 kinderen gegeven, conventionele zuigelingenvoeding aan 1078. De kinderen moesten minstens 60 dagen de studievoeding hebben genomen. In de groep met gehydrolyseerde voeding kregen 91 kinderen DM (8,4%), in de conventioneel gevoede controlegroep 82 (7,6%) (95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van het verschil van -1,6 tot 3,2%). Het moment waarop DM zich openbaarde lag in beide groepen rond de 6 jaar (gemiddeld verschil 0,2 jaar, 95%-BI van -0,9 tot 1,2 jaar). Relevante bijwerkingen werden in geen van beide groepen gezien. Gehydrolyseerde zuigelingenvoeding verkleint de kans op DM bij kinderen met een verhoogd risico op deze ziekte dus niet. De rol van complexe voedingseiwitten bij het ontstaan van DM blijft bovendien nog onduidelijk. En de zoektocht naar manieren om DM te voorkomen wordt voortgezet.