Geaccrediteerde nascholing
Menu

Jonge kinderen hebben weinig baat bij langwerkend bètamimeticum

7 juni 2019 Vries, dr. T.W. de Geen reacties
Categorie: Blog

Eerder verscheen in Praktische Pediatrie een bespreking over de beperkte effectiviteit van langwerkende bètamimetica (long-acting beta-agonists, laba’s) bij oudere kinderen en volwassenen. Recent verscheen een onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van het toevoegen van laba’s aan inhalatiecorticosteroïden (ics) bij kinderen jonger dan 4 jaar.

In dit gerandomiseerde, gecontroleerde en dubbelblinde onderzoek dat in meerdere Japanse centra werd uitgevoerd, kregen de 300 kinderen eerst veertien dagen fluticason en daarna 50 µg fluticason alleen of in combinatie met 25 µg salmeterol gedurende een periode van acht weken. Toediening van deze aerosolen vond plaats met een voorzetkamer met masker (Aerochamber®). Het primaire eindpunt was het verschil van de astmascore bij aanvang met die in de laatste week van het onderzoek. Deze Japanse Paediatric Asthma Control-score bestaat uit zes vragen met een schaal van 0 tot 3 over klachten en salbutamolgebruik. Daarnaast werd gekeken naar de frequentie van benauwdheidsaanvallen en het optreden van nadelige gebeurtenissen. In totaal startten 370 kinderen met het onderzoek; 300 werden gerandomiseerd in twee gelijke groepen. Van de kinderen in de fluticasongroep rondden 142 kinderen het onderzoek af, in de andere groep 148. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 2,9 jaar en in beide groepen deden 25 kinderen mee die nog geen 2 jaar oud waren.

Het verschil in de astmascore tussen aanvang en eind was -3,97 in de fluticason/salmeterolgroep en -3,01 in de fluticasongroep, een verschil van -0,97 (95%-BI -2,47 tot 0,54). In de fluticason/salmeterolgroep hadden vier kinderen een periode van benauwdheid en in de groep fluticason acht (odds ratio 0,47; 95%-BI 0,14 tot 1,60). Nadelige gebeurtenissen kwamen 111 keer voor in de fluticason/salmeterolgroep (74%) en 110 keer in de fluticasongroep (73%; verschil 1%; 95%-BI -9 tot 10%).
De auteurs van dit door de fabrikant gesponsorde onderzoek (enkele auteurs zijn werknemer van de firma) concluderen dat ze geen betere effectiviteit konden aantonen van het toevoegen van salmeterol aan de behandeling met inhalatiecorticosteroïden en ook geen nadelige effecten. Bij dit onderzoek zijn onder andere de volgende kanttekeningen te maken: het stellen van de diagnose astma in deze groep is lastig, zo niet onmogelijk; de duur van het onderzoek is beperkt; de gebruikte doseringen zijn lager dan in ons land gebruikelijk en het is jammer dat er geen placebogroep is meegenomen. Zeker is wel dat dit onderzoek het voorschrijven van laba’s niet steunt.

Literatuur

Vries TW de, Ottink MD. Langwerkende luchtwegverwijders. Meer (gebakken) lucht? Praktische Pediatrie. 2017;4:239-42.
Yoshihara S, Tsubaki T, Ikeda M, Lenney W, Romiak R, Hattori T, et al. The efficacy and safety on fluticasone/salmeterol compared to fluticasone in children younger than four years of age. Pediatr Allergy Immunol. 2019;30:195-203.