Geaccrediteerde nascholing
Menu

Minder problemen rond de geboorte sinds rookverbod

18 augustus 2016 Illy, Drs. K.E. Geen reacties
Categorie: Blog

Aldus de titel van een artikel in het Algemeen Dagblad van 22 april van dit jaar. Sinds de invoering van het rookverbod in de Nederlandse horeca, zo beschrijft het artikel, zijn er minder kinderen die met een te laag gewicht worden geboren. Ook het aantal extreem te vroeg geboren kinderen is afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van Jasper Been (Erasmus MC).
De onderzoekers keken naar Nederlandse geboortecijfers tussen 2000 en 2011, waarbij ze in het bijzonder letten op twee specifieke momenten: ten eerste de invoering van de rookvrije werkplek begin 2004 en ten tweede de invoering van de rookvrije horeca in juli 2008. De uitkomsten van het onderzoek werden op 22 april gepubliceerd in Scientific Reports (6:23907. DOI: 10.1038/srep23907). Het betrof een quasi-experimentele studie die gebruikmaakte van de data van de Perinatale Registratie (PRN-gegevens). Als primaire uitkomstparameters werden perinatale mortaliteit, vroeggeboorte en SGA gebruikt.

Over de uitkomsten van het onderzoek vertelt Been in het AD: ‘We hadden gegevens van ruim 2 miljoen geboortes. Wat we zagen was dat er na de invoering van de rookvrije werkplek eigenlijk geen belangrijke veranderingen optraden, maar dat er na de invoering van de rookvrije horeca wel een afname was in het aantal kinderen dat met een te laag geboortegewicht werd geboren, met zo’n 4 à 5 procent. We zagen ook een vermindering in het aantal kinderen dat veel te vroeg was geboren. Niet gewoon te vroeg, maar echt extreem te vroeg. Daarnaast was er een afname in het aantal moeders dat rookte tijdens de zwangerschap en ook in het aantal mensen dat thuis rookte. Je ziet dat zulke wetten niet alleen maar effect hebben op de plekken waarvoor ze bedoeld zijn, zoals cafés en restaurants, maar dat mensen die sociale normen ook mee naar huis nemen omdat ze zich bewuster zijn van de gevaren van meeroken.’

Volgens Been valt er dan ook nog wel het een en ander te verbeteren aan het rookbeleid. Been: ‘Er zit veel in de boodschap die je als regering afgeeft. Als je zegt: je mag in bepaalde ruimtes nog wel roken, dan geef je geen duidelijke boodschap af dat je het serieus neemt en dat meeroken ook echt gevaarlijk is. Dat kan nog wel wat beter. Verder zijn er ook landen die kijken naar maatregelen tegen meeroken op plekken waar veel zwangere vrouwen en kinderen zijn, bijvoorbeeld speeltuinen, dierentuinen, schoolpleinen. Dat zou je in Nederland ook kunnen doen. En de tabaksaccijns is hier ook nog steeds lager dan wat we met zijn allen internationaal hebben afgesproken.’

Het onderzoek is een mooie steun in de rug voor al die kinderartsen die zich hard maken voor het rookvrij opgroeien van kinderen. In het bijzonder natuurlijk de commissie NoSmokind! onder leiding van Noor Rikkers-Mutsaerts.