Geaccrediteerde nascholing
Menu

Moeilijk behandelbaar astma: het komt maar zelden voor

1 december 2015 Illy, Drs. K.E. Geen reacties
Categorie: Blog

Hoe vaak komt moeilijk behandelbaar astma bij kinderen nou eigenlijk voor en wat zijn zoal de onderliggende oorzaken? Twee vragen, beide even eenvoudig en voor de hand liggend. Geen onbelangrijke vragen, onder meer vanwege de potentieel suboptimale behandeling van de betrokken kinderen en vanwege de financiële last die therapieresistent astma met zich meebrengt voor de kosten van de gezondheidszorg.

Eric de Groot et al. gaven een antwoord op deze vragen in Acta Paediatrica (2015;104:916-21). Het betrof een retrospectief dossieronderzoek van 142 patiënten tussen 5 en 17 jaar oud, over een periode van 5 jaar. Bij al deze patiënten was de diagnose door de huisarts gesteld en vond behandeling plaats met inhalatiecorticosteroïden. De huisarts was daarbij op enig moment tot de conclusie gekomen dat de astma niet onder controle te brengen was en dit was reden geweest om de patiënt te verwijzen naar (in dit geval) het Amalia Kindercentrum van Isala in Zwolle.

Bij 138 kinderen (97,2%) kon een onderliggende oorzaak voor de matige controle van de astma worden gevonden. Deze oorzaken waren:

  • slechte therapietrouw (37,3%);
  • blootstelling aan omgevingsprikkels zoals rook of allergenen thuis (28,2%);
  • comorbiditeit zoals allergische rinitis of disfunctionele ademhaling (19,7%);
  • onjuiste techniek van inhalatie van medicatie (7,7%);
  • onjuiste diagnose (4,2%).

Nadat de basisbeginselen van de behandeling van astma bij kinderen op correcte wijzen waren uitgevoerd, kon bij alle 138 patiënten weer volledige controle worden bewerkstelligd en kon een normale longfunctie worden verkregen. En ja, uiteindelijk waren er vier patiënten (2,8%) die inderdaad voldeden aan de criteria voor therapieresistent astma.
Het komt natuurlijk niet helemaal als een verrassing, maar geeft toch wel te denken. Huisartsen hebben niet zelden problemen met de basisbeginselen van de behandeling van astma bij kinderen. De vraag rijst vanzelfsprekend of het wel verstandig is om deze behandeling onder de hoede van de huisarts te laten plaatsvinden.