Geaccrediteerde nascholing
Menu

Negatieve jeugdervaringen: slecht nieuws voor later

9 maart 2022 dr. T.W. (Tjalling) de Vries, Geen reacties
Categorie: Blog

Dat negatieve jeugdervaringen grote gevolgen hebben voor de gezondheid op de volwassen leeftijd wordt steeds duidelijker. Negatieve jeugdervaringen, de gangbare Nederlandse vertaling van ‘adverse childhood experiences’, omvatten huiselijk geweld, het hebben van een verslaving, gevangenisstraf of psychiatrische ziekte van een of beide ouders en elke vorm van kindermishandeling. Een groep onderzoekers combineerde de uitkomsten van meta-analyses waarin de relatie werd onderzocht tussen negatieve jeugdervaringen en een aantal ziekte-uitkomsten in de volwassenheid.1 Deze 19 meta-analyses omvatten gegevens van ruim 20 miljoen individuen. Ze extrapoleerden de uitkomsten naar de totale bevolking van de VS (n = 330 miljoen) in 2019 en verkregen daarmee een cijfermatig beeld van de gevolgen van negatieve jeugdervaringen.

De onderzoekers schatten dat 15% van de mortaliteit in de Verenigde Staten in dat jaar (439 duizend van de 2,8 miljoen doden) is toe te schrijven aan negatieve jeugdervaringen. Negatieve jeugdervaringen waren geassocieerd met 22 miljoen gevallen van seksueel overdraagbare aandoeningen, 21 miljoen druggebruikers en 10 miljoen rokers. Ook vonden ze een associatie met 38% van alle zelfmoordpogingen. Hierbij geldt: hoe meer negatieve jeugdervaringen, hoe sterker de associatie.

Deze overweldigende getallen slaan weliswaar op de situatie in de VS maar geven wel aan dat ellende in de jeugd grote invloed heeft op gezondheid en welzijn in de volwassenheid. Voor kinderartsen is dat goed om te weten. Op diverse plaatsen worden kinderen al gescreend op het doormaken van negatieve jeugdervaringen. De vraag is natuurlijk of artsen die met volwassenen werken, moeten weten van deze associaties. Moeten ook zij vragen naar negatieve jeugdervaringen als onderdeel van de inventarisatie van risicofactoren, naast familieanamnese en roken? Zou dat zinvol zijn?

Literatuur

  1. Grummitt LR, Kreski NT, Kim SG, et al. Association of childhood adversity with morbidity and mortality in US Adults: A systematic review. JAMA Pediatr. Published online October 04, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.2320.