Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nieuwe behandelingen eczeem

18 december 2018 Vries, dr. T.W. de Geen reacties
Categorie: Blog

Eczeem is een vervelend jeukende huidziekte die bij veel kinderen voorkomt. De behandeling bestaat uit smeren met indifferente en corticosteroïdhoudende zalven. De laatste vormen een bron van angsten en zorgen over bijwerkingen. Mede daarom wordt gezocht naar andere behandelingen. Uit onderzoek van de onderliggende processen bij eczeem blijkt dat in het ontstekingsproces fosfodiësterase-4 een belangrijke rol speelt. Crisaborole remt dit enzym en in preklinisch onderzoek heeft dit een positief effect op eczeem. De producent onderzocht de effectiviteit en veiligheid van crisaborole bij volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar. Een groep van 503 patiënten (gemiddeld 12 jaar, spreiding 2-65 jaar) kreeg crisaborole, de controlegroep (256 patiënten, gelijk in leeftijd, geslachtsverdeling, ras en ernst van het eczeem) alleen het vehiculum. De primaire uitkomstmaat was het afnemen van de ernst, gemeten met hulp van de Investigator’s Static Global Assessment (ISGA). Dit is een zespunts eczeemscore waarin de onderzoeker de mate van ernst van het eczeem beoordeelt: van geen, bijna niet, licht, matig, ernstig tot zeer ernstig. Een afname van ten minste 2 punten na 29 dagen, gemeten met deze score, werd als voldoend effectief gezien. Daarnaast werden bijwerkingen bijgehouden. Na 29 dagen was bij 33% de score met ten minste twee punten verlaagd in de crisaborolegroep en bij 25% (number needed to treat 12). Er waren geen verschillen in het optreden van bijwerkingen en de meeste bijwerkingen die optraden, werden niet aan de behandeling toegeschreven. Wel had 76% van de patiënten de eerste dag pijn op de smeerplekken die echter binnen een dag verdween.

De auteurs, grotendeels werkzaam bij de fabrikant, zijn lovend over de uitkomst van dit onderzoek. Bij dit onderzoek kunnen echter kanttekeningen worden geplaatst: de onderzochte groep is wel erg heterogeen in leeftijd, de uitkomstmaat is subjectief en het NNT is hoog. Dat het middel de eerste dag pijn geeft, is wel heel vervelend. Crisaborole is niet in Nederland verkrijgbaar en het is maar de vraag of dat ooit zal gebeuren. Relevant is echter dat er actief wordt gezocht naar uitbreiding van het arsenaal van behandelingen voor eczeem en dat is goed nieuws.

Literatuur

Paller AS, Tom WL, Lebwohl MG, Blumenthal RL, Boguniewicz M, Call RS, et al. Efficacy and safety of crisaborole ointment, a novel, nonsteroidal phosphodiesterase 4 inhibitor for the treatment of atopic dermatitis in children and adults. J Am Acad Dermatol. 2016;85:494-503.