Geaccrediteerde nascholing
Menu

Palivizumab intraveneus helpt niet bij RSV-bronchiolitis

7 juni 2019 Vries, dr. T.W. de, Geen reacties
Categorie: Blog

In het RSV-seizoen (respiratoir syncytieel virus) krijgen kinderen met een hoog risico op respiratoire of circulatoire ontsporing, zoals ex-prematuren, palivizumab om hen te beschermen tegen bronchiolitis. Onderzoekers wilden nagaan of palivizumab ook bruikbaar is om kinderen met een aangetoonde RSV-bronchiolitis te behandelen. Daartoe includeerden ze kinderen, jonger dan drie maanden, die waren opgenomen omdat ze extra zuurstof en/of sondevoeding nodig hadden én een positieve sneltest hadden voor RSV. Ze kregen 15 mg/kg palivizumab of NaCl 0,9% intraveneus. De belangrijkste uitkomstmaat was heropname binnen drie weken na ontslag. Daarnaast werd gekeken naar de opnameduur en noodzaak tot PICU-opname. Er werden 420 kinderen geïncludeerd en in twee even grote groepen verdeeld. Twee kinderen in de palivizumabgroep en vijf in de placebogroep vielen gaandeweg uit. Van de behandelde kinderen werden er 23 heropgenomen, van de placebogroep 19 (verschil 1,8%; 95%-BI -4,4 tot 7,7%). De gemiddelde opnameduur voor ontslag was in de groep behandelde kinderen 29,5 uur en in de placebogroep 30,2 uur (ratio 0,98; 95%-BI 0,81 tot 1,20). PICU-opname was nodig bij tien kinderen na palivizumab en bij dertien uit de controlegroep (verschil -1,5%; 95%-BI -5,8 tot 3,2%). Geen van de kinderen ondervond nadelige gevolgen tijdens de behandeling.

De conclusie van de auteurs is dat het geven van palivizumab geen toegevoegde waarde heeft bij kinderen met een bewezen RSV-infectie. Dat palivizumab niet helpt, komt volgens de onderzoekers door het feit dat de kinderen niet ziek zijn van het virus zelf maar vooral van de ingewikkelde immunologische reactie die leidt tot ontsteking van de bronchiaalboom. Palivizumab remt de replicatie van het virus en doet niets aan deze immunologische reactie. Het onderzoek is degelijk uitgevoerd en laat weinig ruimte voor twijfel. In de afgelopen jaren zijn veel studies verschenen waarin allerlei behandelingen voor RSV-bronchiolitis zijn onderzocht en geen enkele bleek effectief. Voorlopig blijft de rol van de kinderarts bij bronchiolitis: zo nodig opnemen voor zuurstof en sondevoeding.

Literatuur

Alansari K, Toaimah FH, Almatar DH, El Tatawy LA, Davidson BL, Qusad MIM. Monoclonal antibody treatment of RSV bronchiolitis in young infants: a randomized trial. Pediatrics. 2019;143:e20182308.