Geaccrediteerde nascholing
Menu

Problemen bij enterale voeding thuis

27 februari 2020 Vries, dr. T.W. de Geen reacties
Categorie: Blog

Meer en meer kinderen worden thuis gevoed via neussonde of gastrostomie. Engelse onderzoekers gingen na welke incidenten hierbij optraden en hoe die zijn te voorkomen. Ze onderzochten de 274 incidenten die waren gemeld in Engeland en Wales in de periode van augustus 2012 tot juli 2017. De meeste problemen waren gerelateerd aan materialen en apparaten (98; 28%), procedures (86; 24%), informatie, training en ondersteuning van ouders (54; 15%), voeding (52; 15%) en ontslag uit het ziekenhuis (31; 9%). In 52 gevallen (19%) had het kind nadeel ondervonden. Dat varieerde van pijn rondom de insteekopening van de gastrostomie of een sonde die strak om de nek was gewikkeld, tot aspiratie van bloed, hypoglykemie en een epileptisch insult. In 17 gevallen (6%) was het kind verwezen naar de tweede lijn (opname of spoedafdeling).

Jammer genoeg wordt niet gemeld over hoeveel kinderen het ging; in 2010 kregen ongeveer 17 000 kinderen voeding op deze wijze. Problemen lijken daarmee niet frequent voor te komen. Toch geven de auteurs een aantal handige en relatief eenvoudige tips. Zorg voor een goede geschreven overdracht bij ontslag en evalueer of de overdracht voldeed. Zorg voor voldoende reservemateriaal. Train de familie én anderen die bij de zorg worden ingeschakeld met gestandaardiseerde trainingsprogramma’s. Het lijkt aantrekkelijk als we dat laatste landelijk oppakken.

Literatuur

Page B, Nawaz R, Haden S, et al. Paediatric enteral feeding at home: an analysis of patient safety incidents. Arch Dis Child. 2019;104:1174-1780.