Geaccrediteerde nascholing
Menu

Tijdig opsporen van extrahepatische galgangatresie

23 november 2020 Vries, dr. T.W. de Geen reacties
Categorie: Blog

Extrahepatische galgangatresie is de meest voorkomende oorzaak van neonatale cholestase en leverfalen bij jonge kinderen. De prognose is vooral afhankelijk van het tijdig herkennen: hoe eerder hoe beter. De termijn van zestig dagen wordt hiervoor als omslagpunt gezien. Hierbij kan een stool colour card (SCC) een belangrijke rol spelen, vonden ook Chinese onderzoekers. Zwangere vrouwen in China krijgen een gezondheidshandboek, dat tijdens en na de zwangerschap wordt gebruikt. De onderzoekers voegden daar – met hulp van de autoriteiten – een SCC met toelichting aan toe. De kaart bestond uit zes kleurenfoto’s van ontlasting: drie ervan waren ontkleurd, passend bij extrahepatische galgangatresie. Ze vergeleken de kinderen die zich twee jaar voor invoering (1 januari 2015) meldden met extrahepatische galgangatresie met de kinderen die zich daarna meldden. De kinderen, geboren na invoering, waren gemiddeld jonger bij presentatie (56 dagen vs. 81 dagen; geen betrouwbaarheidsintervallen gegeven). De na invoering geboren kinderen konden vaker voor de zestigste levensdag geopereerd worden: 37/57 (64%) vs. 12/34 (35%).

Dit onderzoek laat zien dat ook in China het invoeren van een SCC behulpzaam is bij het tijdig vaststellen van extrahepatische galgangatresie, net zoals eerder werd aangetoond in Japan en Taiwan. Inmiddels wordt screening met een SCC ook toegepast in Zwitserland en in sommige delen van de Verenigde Staten. Het lijkt de moeite waard om na te gaan of dit ook in ons land zinvol is. Dan moet er overigens nog wel een goede Nederlandstalige term voor de kaart worden bedacht.

Zhen J, Ye Y, Wang B, Zhang L. Biliary atresia screening in Shenzhen: implementation and achievements. Arch Dis Child. 2020;105:720-723.