Geaccrediteerde nascholing
Menu

Voor de zekerheid een lumbaalpunctie?

27 februari 2020 Vries, dr. T.W. de Geen reacties
Categorie: Blog

Bij menige overdracht wordt de vraag gesteld of bij een jong kind met koorts een lumbaalpunctie moet worden verricht, ook als er aanwijzingen zijn voor een urineweginfectie. Meningitis mag natuurlijk niet worden gemist. Italiaanse onderzoekers komen op basis van een systematische review tot de conclusie dat een lumbaalpunctie dan meestal niet hoeft. Zij verzamelden gegevens uit twintig artikelen waarin 4191 kinderen jonger dan 3 maanden met koorts werden beschreven. Bij deze kinderen werd als oorzaak van de koorts een urineweginfectie vermoed op grond van urine-dipstickonderzoek, al dan niet bevestigd met een urinekweek. Alle kinderen ondergingen een lumbaalpunctie; elf hiervan, meest pasgeborenen, hadden meningitis. Het percentage kinderen met meningitis varieerde in de studies van 0-2,1%. Kinderen met een ‘laag risico’, gebaseerd op ‘niet-ziek aandoend’, ouder dan 21 dagen en CRP < 20 mg/l, hadden nooit een meningitis. Die kinderen kunnen we dus een lumbaalpunctie besparen. Dat vermindert pijn bij het kind en stress bij de ouders, kost de dokter minder tijd én bespaart discussies bij de overdracht.

Literatuur

Poletto E, Zanetto L, Velasco R, et al. Bacterial meningitis in febrile young infants acutely assessed for presumed urinary tract infection: a systemic review. Eur J Ped. 2019;178:1577-1587.