Geaccrediteerde nascholing
Menu

Over de toetsing

Ik ben tussentijds gestopt met het doorlopen van een e-learning. Kan ik deze weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit kan inderdaad. U kunt op een later moment de e-learning voltooien door de eindtoets bij de e-learning te maken. Wanneer deze met goed gevolgd wordt afgelegd, ontvangt u per e-learning 1 geaccrediteerd studiepunt.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, u heeft in totaal 3 pogingen om de toets te behalen.

Moet ik alle vier de e-learnings maken om punten te krijgen?

Nee, u krijgt gewoon 1 punt per e-learning bij een bepaald artikel. Er zijn vier artikelen per editie van Praktische Pediatrie geselecteerd waarbij een e-learning is gemaakt. Voorbeeld: u vindt twee artikelen interessant en maakt de bijbehorende e-learning. U beantwoord 70% van de vragen per e-learning  juist. U ontvangt twee punten die direct worden bijgeschreven in uw GAIA-dossier.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de kennistoetsen?

Gegevens over individuele deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden vertrekt.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als lid, maar ik zou toch ook graag e-learning maken uit eerdere editie van dat jaar. Kan dat?

Dat kan. Uw abonnement gaat dan met terugwerkende kracht in.