Geaccrediteerde nascholing
Menu

ChatGPT in de pediatrie

11 juni 2024 Vijlbrief, D.C., Heutink, Dhr. W.P. Geen reacties
Categorie: Blog

ChatGPT, dé prominente ontwikkeling van 2023, biedt nieuwe mogelijkheden voor de medische praktijk, vooral in de diagnostiek. Grote taalmodellen (LLM’s; large language models) zoals ChatGPT kunnen niet alleen teksten schrijven, maar ook grote hoeveelheden informatie snel verwerken. Dit kan nuttig zijn voor artsen bij het stellen van diagnoses.
In een recente studie van Google-onderzoekers waarin moeilijke casussen uit het New England Journal of Medicine (NEJM) (n=302) werden gebruikt, bleek hun model in 59,1% van de gevallen de juiste diagnose toe te voegen aan de differentiaaldiagnose (DD), vergeleken met 33,6% door artsen. Dit toonde aan dat LLM’s nuttig kunnen zijn voor differentiaaldiagnostische doeleinden. De studie benadrukte dat een LLM, geoptimaliseerd voor diagnostisch gebruik, zowel zelfstandig als in samenwerking met clinici accuratere en meer omvattende DD-lijsten kon genereren dan on-geassisteerde clinici. Het LLM scoorde hoger op nauwkeurigheid en was effectiever dan traditionele zoekhulpmiddelen.1
Aan de andere kant was er een onderzoek door Barile et al., gepubliceerd in JAMA Pediatrics, waarin pediatrische casussen werden geanalyseerd.2 Deze studie onthulde dat ChatGPT versie 3.5 een diagnostisch foutpercentage had van 83 in pediatrische scenario’s (n=100), met veel diagnoses die te algemeen of niet specifiek genoeg waren. Desondanks werd in 36% van de gevallen de juiste diagnose vermeld in de DD. Dit suggereert dat, ondanks het potentieel, ChatGPT nog niet optimaal is afgestemd op de specifieke vereisten van pediatrische zorg.
Deze bevindingen onderstrepen dat hoewel LLM’s zoals ChatGPT veelbelovende hulpmiddelen zijn, ze nog verfijning behoeven, vooral in de pediatrie. Een zorgvuldige evaluatie van hun toepasbaarheid in de praktijk, voortdurende verbeteringen en de keuze voor het juiste model lijken cruciaal. LLM’s kunnen een waardevolle aanvulling vormen op de expertise van clinici, maar zijn voorlopig geen vervanging voor de dokter. Toekomstige ontwikkelingen zullen ongetwijfeld leiden tot meer geavanceerde toepassingen die de efficiëntie en nauwkeurigheid in de gezondheidszorg verder zullen verbeteren.

1. McDuff D, Schaekermann M, Tu T, et al. Towards accurate differential diagnosis with large language models. 2023; ArXiv, abs/2312.00164.
2. Barile J, Margolis A, Cason G, et al. Diagnostic accuracy of a large language model in pediatric case studies. JAMA Pediatr. Published online January 02, 2024. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.5750.