Geaccrediteerde nascholing
Menu

Privacyverklaring

Versie 4 mei 2018

Praktische pediatri, een product van Prelum Uitgevers BV (hierna: “Prelum”), voldoet zo goed als mogelijk aan de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Verordening”) ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en uw privacy in het algemeen. Prelum respecteert uw privacy en doet er alles aan om de bij u verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze privacy verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat uw rechten dienaangaande zijn.

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via onze website ten behoeve van uw registratie stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacy verklaring. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment schriftelijk weer intrekken, waarna de verwerking van uw persoonsgegevens zal stoppen op de kortst mogelijke termijn.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, worden verkregen, verwerkt en verzonden in overeenstemming met de Verordening en alle toepasselijke Europese wetgeving.

Prelum is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Prelum is gevestigd te Houten, aan De Molen 37, 3994 DA. Prelum is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK-nummer 30237451.

Verwerking van persoonsgegevens

Prelum verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:

  • Een abonnement afsluit;
  • Een proefabonnement aanvraagt;
  • Een bestelling voor levering van boekje, tijdschrift of ander product plaatst;
  • Toegangscodes voor onze online leerplatformen aanmaakt;
  • Inschrijft voor een (digitale) nieuwsbrief;
  • Een klantcontactformulier invult.

Prelum verzamelt ook persoonsgegevens die aan Prelum zijn verstrekt door een derde partij die namens u handelt, bijvoorbeeld uw werkgever, intermediair (zoals abonnementenbeheerder) of opdrachtgever door middel van een groepsregistratie. Persoonsgegevens die zijn verkregen van u of van een derde partij die namens u handelt, worden verwerkt op de basis dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Prelum.

De persoonsgegevens die Prelum verzamelt, zijn:

Personalia: geslacht, titel, voornaam (s), achternaam (-namen): uw personalia zijn nodig om u te kunnen identificeren, om met u te communiceren, om u de producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd en om ervoor te zorgen dat diensten of artikelen op de juiste wijze zijn geëtiketteerd voor u.

Volledig postadres en/of privéadres (inclusief land): het postadres is nodig wanneer artikelen per post naar u worden verzonden (bijvoorbeeld papieren tijdschriften). Het volledige postadres wordt altijd opgevraagd, zelfs wanneer het niet nodig is om u items toe te sturen, omdat het helpt om uw identiteit goed te kunnen verifiëren (waar andere personen bijvoorbeeld dezelfde of een soortgelijke achternaam hebben). Ook bieden wij u de mogelijkheid een afwijkend factuuradres op te geven.

BIG- nummer of vergelijkbare registernummers: uw BIG- op beroepsregistratienummer wordt gebruikt om het te vermelden op de digitale certificaten en om uw nascholingsresultaten door te sturen naar het centraal register GAIA/PE-Online (hierna: PE-online), enkel bij de producten waarbij die functionaliteit geboden wordt.

Geboortedatum: uw geboortedatum wordt gebruikt om u correct te identificeren, om dubbele registraties te voorkomen én voor verificatie bij het BIG – of vergelijkbaar beroepsregister.

E-mailadres: elektronische communicatie heeft voor de meeste doeleinden de voorkeur van communicatie voor Prelum, omdat deze snel, effectief, milieuvriendelijk en efficiënt is. Om rechtstreeks elektronisch met u te kunnen communiceren, heeft Prelum uw e-mailadres nodig. Wij communiceren belangrijke informatie over het door u bestelde wetenschappelijke tijdschrift en uw toetsen via uw e-mail account. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u op de hoogte te houden van passende aanbiedingen via e-mailnieuwsbrieven. U kunt zich voor deze meldingen te allen tijde uitschrijven.

Telefoonnummer: uw telefoonnummer is voor ons van belang om in geval van problemen rondom de levering van onze diensten of producten eenvoudig contact met u op te nemen.

Inloggegevens: de op onze website door u gecreëerde inloggegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld door ons, ook intern. U kunt uw wachtwoord te allen tijde herstellen met de links op onze websites. U krijgt dan een reset-link.

Uw invoer van onze klantcontactformulieren: als u een contactformulier op onze website invoert, slaan wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op om met u in contact te treden over uw verzoek of vraag. Ook slaan wij uw vraag of verzoek op.

Nascholingsresultaten: bij het maken van elearning-opdrachten en het afleggen van afsluitende toetsen, leggen wij ten behoeve van de nascholing de volgende gegevens vast: (i) antwoorden die door u zijn gegeven, (ii) de status en het slagingspercentage van uw eindtoets en (iii) het digitale certificaat. Uw nascholingsresultaten – met uitzondering van (ii) de status en het slagingspercentage van uw eindtoets – worden in een aparte database opgeslagen en zijn niet zichtbaar voor medewerkers van onze klantenservice.

Als u uw nascholing haalt, heeft u de mogelijkheid om uw resultaat in te sturen naar PE-online. Op basis van uw BIG- of vergelijkbaar registernummer én het module-ID van de desbetreffende nascholing, wordt uw resultaat over een beveiligde verbinding naar PE-online gestuurd en daar digitaal geaccepteerd (geen tussenkomst natuurlijk persoon). Hierbij worden geen andere data meegestuurd.

In sommige gevallen vragen wij u om aanvullende informatie als dit nodig is voor de diensten en producten die door Prelum worden geleverd. Prelum verwerkt bijvoorbeeld de door u verstrekte betalingsinformatie, als dergelijke informatie nodig is om uw factuur, registratie voor nascholing of andere activiteit te betalen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Prelum niet?

Deze persoonsgegevens verwerken wij niet:

  • Uw nationaliteit
  • Uw BSN
  • Uw identificatiepapieren (paspoort of rijbewijs)
  • Uw social media profielen

Redenen voor verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en opgeslagen voor: (i) de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot onze diensten en producten, (ii) toegang verlening tot de dienst door middel van een account, (iii) om een goede werking en beheer van de website mogelijk te maken, (iv) de distributie van onze wetenschappelijke tijdschriften en de verspreiding van relevante informatie, (v) het circuleren van nieuwsbrieven en overige documentatie (per e-mail).

Het e-mailadres dat wordt opgegeven wanneer u zich bij Prelum registreert, wordt door Prelum gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Prelum respecteert uw privacy ten aanzien van persoonlijke e-mailadressen en voldoet aan de huidige Europese wetgeving inzake e-mailcommunicatie. Het doel is niet om u ongewenste berichten te sturen en uw e-mailgegevens worden niet doorgegeven aan een ander individu of organisatie zonder uw toestemming. U kunt zich eenvoudig uitschrijven (“Opt Out”) voor dergelijke nieuwsbrieven en verzonden informatie.

Opslag persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden slechts gedurende een redelijke periode bewaard, afhankelijk van de aard van de informatie en het bedoelde gebruik, maar met een maximum van twee jaar nadat de contractuele relatie tussen u en Prelum is beëindigd.

Verwerkers / derde partijen

Alleen bij klantenservice betrokken werknemers van Prelum hebben toegang tot de database met persoonsgegevens beheerd door Prelum. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met verwerkers en / of derden als dit nodig is om diensten uit te voeren of producten te verkopen. We delen voor de uitvoering van hun taak relevante persoonlijke gegevens met: (i) onze hostingprovider om de gegevens te kunnen opslaan en openen; (ii) aan ons gelieerde verzendhuizen of vervoerders, waarbij wij slechts de voor verzending relevante gegevens verstrekken; (iii) met gerechtsdeurwaarders, incassobureaus of advocaten om tot betaling van nota’s te komen; (iv) aanbieders van software om digitale nieuwsbrieven te versturen.

Wij staan er voor in dat de door ons ingeschakelde verwerkers en/of derden zich houden aan de Verordening en aan de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan zoals beschreven in deze privacy verklaring.

Voor grotere groepen abonnees die aangesloten zijn bij dezelfde organisatie of instelling, maken wij individuele accounts voor iedereen binnen het groepsabonnement. Uw persoonsgegevens worden in dat geval doorgegeven door de desbetreffende organisatie en door ons wordt een  account aangemaakt. De toegangsgegevens voor dit account zijn uw persoonlijke gegevens en kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Wij houden ons het recht voor om toetsresultaten – enkel op hun verzoek – door te geven aan de organisatie of instelling die het groepsabonnement afsluit. Heeft uw daartegen bezwaar, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij onze klantenservice: info@prelum.nl.

Beveiliging opgeslagen persoonsgegevens

Al uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server waarbij passende technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd om een hoog beveiligingsniveau te waarborgen. De gegevens worden opgeslagen in een state-of-the-art datacentrum in Nederland. De verbindingen die wij gebruiken om persoonsgegevens uit te wisselen, zijn allen voorzien van encryptie op basis van SSL-certificaten.

Uw wettelijke rechten

In overeenstemming met de Verordening heeft u het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens en / of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en / of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) f Verordening.

U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens door een verzoek te sturen aan Prelum: privacy@prelum.nl. Op de productwebsites van Prelum en haar werkmaatschappijen, kunt u uw persoonsgegevens ook aanpassen of verwijderen. Als u hulp nodig hebt bij het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens, of als u een beperking van de verwerking van uw gegevens wilt aanvragen, bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw persoonsgegevens wilt ontvangen in een gestructureerd en leesbaar formaat, kunt u ook per e-mail contact opnemen met Prelum: privacy@prelum.nl. Prelum streeft ernaar u uiterlijk binnen een week van een antwoord te voorzien.

Als u meent dat Prelum uw privacy rechten schendt, neem dan contact op met de heer IJ. Theunissen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (contactgegevens zijn te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).