Geaccrediteerde nascholing
Menu

Aanvullend onderzoek bij risico op refeedingsyndroom bij adolescenten opgenomen met een eetstoornis

Het refeedingsyndroom (RFS) is een potentieel fatale complicatie die kan optreden als gevolg van elektrolytschommelingen na herintroductie van voeding bij ernstig ondervoede patiënten. Er is binnen de huidige literatuur geen eenduidige definitie van RFS. Het risico erop bij klinisch opgenomen adolescenten met een eetstoornis is onduidelijk. Bij 73 opnames van patiënten met een eetstoornis in het Juliana Kinderziekenhuis tussen 2016 en 2021 werd het voorkomen van RFS onderzocht. De incidentie van het beeld, gedefinieerd als het optreden van elektrolytstoornissen passend bij RFS, was 8% (6/73). In de RFS-groep (n = 6) was de fosfaatconcentratie bij opname significant lager dan die in de controlegroep. Er werd een niet-significante daling van de fosfaatspiegel bij het eerste meetmoment na opname geobserveerd, gevolgd door een stijging na het opstarten van voeding. De auteurs concluderen op basis van de gepresenteerde resultaten dat het driemaal per week meten van ‘refeedinglab’ tijdens de opname onnodig is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren