Geaccrediteerde nascholing
Menu

Acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd

Een benigne aandoening met een alarmerende presentatie

Twee kinderen presenteerden zich de afgelopen jaren op de spoedeisende hulp met koorts en zich snel ontwikkelend oedeem aan de extremiteiten en in het gezicht, gecombineerd met verspreiding van geïndureerde purpura en ecchymosen. Deze presentatie leek in eerste instantie alarmerend, mogelijk passend bij een sepsis veroorzaakt door meningokokken of pneumokokken. Beide patiënten waren echter in goede klinische conditie en werden gediagnosticeerd met acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd (AHOK). Deze benigne vasculitis herstelt volledig binnen 1-3 weken. Het is belangrijk AHOK te onderscheiden van levensbedreigende aandoeningen zoals meningokokkensepsis, om zo onnodige diagnostiek en behandeling van deze patiënten te voorkomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren