Geaccrediteerde nascholing
Menu

Adequate herkenning van het acuut zieke kind

De grootste uitdaging in de acute kindergeneeskunde is niet een succesvolle reanimatie, maar wel de tijdige herkenning en adequate opvang van een acuut ziek kind met een potentieel respiratoir en/of circulatoir falen. Een acuut ziek kind kan zich op elk moment presenteren op de eerste hulp van een algemeen ziekenhuis. Daar de opvang van deze kinderen voor de kinderarts in een algemeen ziekenhuis geen dagelijks werk is, is het van belang dat men optimaal voorbereid is op deze vaak onaangekondigde acute situatie.
Met de abcd-methode kan in een aantal minuten een beeld worden verkregen van de toestand van het kind. Deze systematische benadering maakt het mogelijk om alle belangrijke handelingen in de juiste volgorde uit te voeren zonder onnodig tijdsverlies. Als alle betrokkenen bij de opvang van een acuut ziek kind de abcd-methode gebruiken, bevordert dat de kansen van het kind.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren