Geaccrediteerde nascholing
Menu

Alcohol en jongeren, geen goede combinatie

Door op 19-03-2016
 • 00Inleiding
 • 01Effecten van alcohol op de hersenen
 • 02Grootte van het probleem
 • 03 
 • 04Fysiologie en kliniek
 • 05Behandeling
 • 06 
 • 07Follow-up
 • 08Dank
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Nog altijd worden tieners in het ziekenhuis opgenomen met een alcoholintoxicatie, al dan niet in combinatie met andere middelen. De sterke stijging van het aantal alcoholintoxicaties in de jaren 2008-2010 is tot stilstand gekomen maar van een dalende trend is nog geen sprake. De verhoging van de wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van laag-alcoholische producten naar 18 jaar per 1 januari 2014 heeft, samen met de toegenomen belangstelling voor dit onderwerp, wel tot een sterk gestegen bewustwording (awareness) bij ouders geleid. De aanwijzingen worden steeds sterker dat een alcoholintoxicatie schade aan het zich ontwikkelende brein veroorzaakt, met ernstige langetermijneffecten tot gevolg.
Er is inmiddels een netwerk van ‘alcoholpoliklinieken’ opgezet waarbij in samenwerking met kinderpsychologen een manier van werken is geïntroduceerd om vooral recidive te voorkomen. Preventie blijft echter het belangrijkste element om tot een dalende trend te komen. De rol van kinderartsen ligt hierin dat bij elk nieuw contact met een adolescent standaard naar alcoholgebruik moet worden gevraagd. In dit artikel bespreken we de kennis die nodig is om vervolgens als hulpverlener beslagen ten ijs te treden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Lely, N. van der
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 maart 2016
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 10 - editie 1 - Nummer 1 | Acute zorg

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • heeft u kennis van de grootte van het alcoholprobleem bij jongeren;
 • kent u de impact van alcohol op het zich ontwikkelende brein van de adolescent;
 • kunt u bij en na een opname van een kind met een alcoholvergiftiging handelen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.