Geaccrediteerde nascholing
Menu

Als eten een gevecht is

Multidisciplinaire aanpak van vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis (ARFID) via het biopsychosociale model

 • 00Inleiding
 • 01Voedings- en eetproblemen bij kinderen
 • 02ARFID
 • 03Het biopsychosociale model
 • 04Diagnostisch proces
 • 05Behandeling
 • 06Prognose
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Voedings- en eetproblemen komen kinderen vaak voor en gaan meestal (vanzelf) over. Bij persisterende voedings- en eetproblemen kan een voedings- of eetstoornis ontstaan. Dit wordt vaker gezien bij kinderen met chronische lichamelijke aandoeningen, psychomotore retardatie en psychiatrische problematiek.

Vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis (avoidant/restrictive food intake disorder, ARFID) is een nieuwe classificatie (DSM-5) voor voedings- en eetproblemen die worden gekenmerkt door een selectieve of restrictieve voedselinname die invloed heeft op het lichamelijk en psychosociaal functioneren van het kind. Binnen deze classificatie worden drie subtypen beschreven: 1) geen interesse in voeding, 2) vermijding vanwege sensorische eigenschappen van voeding en 3) angst voor aversieve gevolgen van voeding.

Persisterende en ernstige voedings- en eetproblemen zijn bijna altijd het gevolg van een interactie tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Het biopsychosociale model is daarom een handig instrument om deze factoren in kaart te brengen en ze met (kind en) ouders te bespreken. Daarnaast biedt het model een leidraad voor de – bij voorkeur multidisciplinair uitgevoerde – diagnostiek en behandeling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Paes, B.F.
Drs. S.D.M. (Sabine) Theuns-Valks,
Dumont, E.L.M.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 7 juni 2022
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 16 - editie 2 - Nummer 2 | Voeding en vitaminen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de diagnose ARFID;
 • bent u in staat de biologische, psychologische en sociale factoren in kaart te brengen die een rol spelen bij voedingsproblemen op de kinderleeftijd;
 • kent u het multidisciplinaire diagnostische proces bij voedingsproblemen;
 • kent u de multidisciplinaire behandeling bij voedingsproblemen.