Geaccrediteerde nascholing
Menu

Anders dan anders… maar wat is normaal?

Somatische oorzaken van acuut veranderd gedrag bij kinderen

 • 00Inleiding
 • 01Klinische beoordeling
 • 02Herkennen van een somatisch oorzaak
 • 03Auto-immuunencefalitis
 • 04Non-convulsieve status epilepticus
 • 05Afsluiting
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Tussen kinderen onderling bestaat een grote variatie in gedrag. Ook bij een individueel kind kunnen gedragsveranderingen optreden. Naast individuele factoren spelen omgevingsfactoren hierbij een grote rol. Door deze natuurlijke variatie ontstaat in de spreekkamer bij een kind met een gedragsverandering vaak een diagnostisch dilemma: wat is nog normaal? Dit dilemma wordt vergroot door de subjectiviteit van het symptoom en de momentopname van beoordeling in de spreekkamer. Herkenning van een aantal ernstige somatische oorzaken die gedragsveranderingen teweegbrengen is echter belangrijk, omdat vroege behandeling vaak bepalend is voor de uiteindelijke prognose. Men moet daarvoor alert zijn op zogenaamde rode vlaggen die wijzen op een somatische oorzaak. Daarnaast zijn er enkele kenmerken die pleiten tegen een psychosociale of psychiatrische oorzaak zoals een acuut begin, een progressief beloop en het feit dat de gedragsverandering niet situationeel bepaald is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Spoorenberg, C.A.
van Dasler, A.M.
van Mierlo, T.D.
van Berkestijn, F.M.C.
Janse, A.J.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 7 september 2021
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 15 - editie 3 - Nummer 3 | Spoed

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u dat gedragsverandering een uiting kan zijn van encefalopathie;
 • kent u de brede differentiaaldiagnose van acute gedragsverandering met zowel psychosociale, psychiatrische als somatische oorzaken;
 • weet u dat herkenning van somatische oorzaken belangrijk is, aangezien vroege behandeling vaak bepalend is voor de prognose;
 • herkent u bevindingen die een somatische oorzaak van de acute gedragsverandering waarschijnlijk maken (rode vlaggen) en bevindingen die pleiten tegen een psychosociale of psychiatrische oorzaak (negatieve bevindingen);
 • heeft u een indruk van de klinische presentatie, diagnostische bevindingen en behandeling van anti-NMDA-encefalitis en absence status epilepticus.