Geaccrediteerde nascholing
Menu

Antibiotica: farmacokinetiek en -dynamiek bij hypothermiebehandeling na perinatale asfyxie

Eerste resultaten van de PharmaCool-studie

 • 00Inleiding
 • 01Methoden
 • 02 
 • 03Resultaten
 • 04Klinische relevantie
 • 05Toekomstige ontwikkelingen
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

De PharmaCool-studie (gesubsidieerd door ZonMw, programma ‘Priority Medicines for Children’) had als doel de mogelijke effecten van hypothermie bij asfyctische pasgeborenen te evalueren om vervolgens door optimaliseren van de dosering ineffectiviteit en toxiciteit van veelgebruikte geneesmiddelen te voorkomen. De studie werd uitgevoerd in twaalf NICU’s in de periode oktober 2011 - oktober 2014. In totaal werden 194 kinderen geïncludeerd. De eliminatie (klaring) van amoxicilline, benzylpenicilline en gentamicine wordt verminderd door hypothermie. Op basis van populatie farmacokinetische modellen werden nieuwe advies-doseerregimes vastgesteld. De resultaten van de analyses van de overige antibiotica, sedativa, analgetica en anti-epileptica volgen. Met de resultaten van de PharmaCool-studie is het mogelijk om voor kinderen met perinatale asfyxie die aan therapeutische koeling worden blootgesteld, specifieke doseerrichtlijnen te ontwikkelen die de kans op te hoge bloostelling (bijwerkingen) en te lage blootstelling (onvoldoende effectiviteit) minimaliseren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Haan, T.R. de
Bijleveld, Y.A.
Kaam, A.H. van
Mathôt, R.A.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 12 april 2018
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 12 - editie - Extra editie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • heeft u inzicht in de effecten van hypothermiebehandeling op de klaring van antibiotica;
 • weet u welke factoren de klaring beïnvloeden;
 • weet u wat het mogelijke effect is van geneesmiddelen tijdens hypothermiebehandeling;
 • begrijpt u in grote lijnen het modelleren bij farmacokinetiek-cohortstudies.