Geaccrediteerde nascholing
Menu

Autismespectrumstoornissen

Autismespectrumstoornissen zijn ernstige ontwikkelingsstoornissen waarin het begrijpen en kunnen hanteren van sociale relaties ernstig beperkt zijn. Dit komt door een neurobiologische informatieverwerkingsstoornis. ass gaat vaak gepaard met comorbiditeit. Deze komt voort uit de ass-problematiek, maar kan zo overheersend zijn dat het de oorspronkelijke diagnose kan maskeren. Dit wordt vaak gezien bij mensen met ass die pas in de adolescentie of de vroege volwassenheid decompenseren.
Er is geen behandeling bekend die de kern van de ass, de verstoorde (sociale)informatieverwerkingsstoornis, kan verhelpen. Wel kan door gerichte begeleiding, het aanleren van vaardigheden, behandelen van de interfererende comorbiditeit en het aanpassen van de omgeving, een zogenoemde ‘prothetische’ behandeling, de kwaliteit van leven voor het individu met ass en zijn omgeving sterk verbeteren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren