Geaccrediteerde nascholing
Menu

Begeleiden en beoordelen van aios op de werkplek

 • 00Inleiding
 • 01Formatief en summatief oordeel
 • 02Werkplekleren en beoordelen in de praktijk
 • 03Blokleren of lijnleren?
 • 04Evalueren van de (poli)klinische expositie
 • 05Evaluatie van de vaardigheden
 • 06Groepsoordeel over het functioneren
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Het begeleiden op de werkplek staat centraal in het volgen van de ontwikkeling van aios en is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van aios en leden van de opleidingsgroep. Binnen TOP 2020, het landelijke opleidingsplan, worden daar instrumenten voor benoemd. Voor het monitoren en stimuleren van de voortgang van de aios zijn frequente korte praktijkbegeleidingen (KPB’s) door meerdere leden van de opleidingsgroep essentieel. Een KPB is te koppelen aan vrijwel elke situatie die de aios in de praktijk tegenkomt en een groot deel kan standaard worden ingepland binnen de stage van de aios. Bij voorkeur worden KPB’s gekoppeld aan de in het opleidingsplan benoemde Entrustable Professional Activities (EPA’s) waarmee de voortgang van de aios door de opleiding kan worden gemonitord. Om het leerrendement van een KPB te verhogen, moet de feedback snel na de observatie plaatsvinden en moeten KPB’s in eenzelfde setting worden herhaald.


Het oordeel over het professioneel functioneren van de aios wordt in gezamenlijk overleg gevormd in de OOG-bespreking (Oordeel OpleidingsGroep) en teruggekoppeld naar de aios.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hoog, Prof. dr. M. de
Brackel, Dr. H.J.L.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 10 december 2019
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 13 - editie 4 - Nummer 4 | Onderwijs, opleiding en communicatie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u welke plaats werkleren inneemt in de opleiding tot kinderarts;
 • kunt u situaties die zich lenen voor (het beoordelen van) werkplekleren herkennen;
 • kunt u die situaties aanwenden voor KPB’s;
 • weet u hoe uw beoordeling van werkplekleren kan bijdragen aan de beoordeling van het functioneren van aios.