Geaccrediteerde nascholing
Menu

Behandeling van kinderen met een hoogrisiconeuroblastoom

 • 00Inleiding
 • 01Hoogrisicotherapie
 • 02Responsmeting tijdens HR-therapie
 • 03Hoe kan de overleving worden verbeterd?
 • 04Reacties (0)

Samenvatting

Neuroblastoom is de meest voorkomende extracraniële solide tumor op de kinderleeftijd. De diagnose wordt in Nederland jaarlijks bij 25 tot 30 kinderen gesteld. De piekincidentie is 0-4 jaar, met een mediane leeftijd van 23 maanden. Neuroblastoom is een heterogene aandoening; het klinisch beloop kan variëren van spontane regressie bij laagrisicopatiënten tot een zeer matige prognose bij hoogrisicopatiënten (HR-patiënten; 30-40% genezing). Door de toevoeging van immunotherapie aan de hoogrisicobehandeling is de kortetermijnoverleving met 20% gestegen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Tytgat, Dr. G.A.M.
Noesel, Dr. M.M. van
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 13 juni 2016
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 10 - editie 2 - Nummer 2 | Oncologie en hematologie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u dat het neuroblastoom een tumor is waarbij de prognose sterk verschilt tussen de laag-, medium- en hoogrisicovariant van de ziekte;
 • weet u dat een laagrisicotumor spontaan (zonder enige behandeling) in remissie kan gaan;
 • weet u dat recentelijk de toevoeging van IT (anti-GD2-therapie) 20% winst in overleving heeft opgeleverd, weliswaar met aanzienlijke (korte termijn)toxiciteit;
 • weet u dat patiënten met een hoogrisiconeuroblastoom zich kunnen melden met aspecifieke klachten, waarbij soms aan osteomyelitis of reuma wordt gedacht. Bij meer dan 90% van de patiënten kan verhoging van catecholaminen in de urine worden gevonden, waarmee de juiste diagnose kan worden gesteld;
 • weet u dat bij hoogrisiconeuroblastoom de tumor in de buik vaak niet als eerste symptoom te detecteren is, maar met een echografisch onderzoek meestal wel goed te vinden;
 • weet u dat bij blauwe verkleuring rond de ogen (bij een kind met pijn) niet alleen aan kindermishandeling moet worden gedacht, maar ook aan een neuroblastoom.