Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bijwerkingen en contra-indicaties van vaccinaties: feit en fictie

Door op 31-12-2007

Het Rijksvaccinatieprogramma wordt al ruim 45 jaar intensief bewaakt. Het is veilig en effectief. Dit succes is tegelijkertijd de grootste bedreiging, omdat de ernst van verdwenen doelziekten vergeten is en bijwerkingen meer opvallen, waardoor soms aan nut en veiligheid van vaccineren wordt getwijfeld. Misleidende informatie in brochures, internetsites en media kan ouders en (para)medici op het verkeerde been zetten. De lange opsommingen op bijsluiters dragen bovendien niet erg bij aan genuanceerde beeldvorming over veiligheid.
Contra-indicaties bestaan (vrijwel) niet. Soms zijn voorzorgsmaatregelen zinnig. Kinderartsen hebben een rol in de voorlichting aan ouders over werkelijke en vermeende bijwerkingen. Ook zijn ze belangrijk voor het melden van vermoede bijwerkingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vermeer-de Bondt, Drs. P.E.
Rubriek Thema artikel
Publicatie 31 december 2007
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 1 - editie 2 - Nummer 2 | Vaccinaties