Geaccrediteerde nascholing
Menu

Blastocystis hominis gevonden! Is de buikpijn dan verklaard?

Chronische buikpijn is een veelvoorkomende klacht. Wanneer bij het kweken van de feces Blastocystis hominis gevonden wordt, rijst de vraag of dit een pathogeen is waarvoor behandeling moet worden ingezet. Wij hebben gezocht naar een wetenschappelijk antwoord op deze vraag en op de vraag of er een effectieve behandeling is. De gevonden studies zijn beoordeeld op methodologische kwaliteit. We vonden één cohortstudie waarin de relatie tussen Blastocystis hominis en gastro-intestinale klachten werd onderzocht. Dit onderzoek is als niet valide en niet toepasbaar beoordeeld, maar laat wel zien dat Blastocystis hominis voorkomt bij mensen zonder klachten. Voor de therapeutische vraag hebben we twee RCT’s gevonden en bestudeerd. Er is een afname van de klachten aangetoond bij behandeling met metronidazol (87% klachtenvrij t.o.v. 14% in placebogroep) en nitazoxanide (86% klachtenvrij t.o.v. 38% in de placebogroep). Zes maanden na de behandeling is het aantal klachtenvrije personen in de placebogroep toegenomen tot 33% en in de metronidazolgroep afgenomen tot 76%. Dit impliceert enerzijds dat het gaat om een selflimiting disease, anderzijds zou er sprake kunnen zijn van re-infectie of reactivatie. Het therapeutische effect zou ook veroorzaakt kunnen worden door eradicatie van een nog onbekende verwekker. De pathogeniciteit van Blastocystis hominis staat dus geenszins vast.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren