Geaccrediteerde nascholing
Menu

Centrumbehandeling van obesitas

Door op 25-06-2009

Kinderen met morbide obesitas (sds-bmi ≥ 3,0 of sds-bmi > 2,3 met obesitas gerelateerde morbiditeit) waarbij ambulante behandeling niet succesvol is gebleken, komen in aanmerking voor intensieve, klinische behandeling in een gespecialiseerd centrum. Naast psychosociale consequenties heeft morbide obesitas óók op de kinderleeftijd grote invloed op de fysieke gezondheid. Belangrijke medische redenen om kinderen met morbide obesitas intensief te behandelen zijn obesitas gerelateerde morbiditeit en preventie van obesitas op volwassen leeftijd, met de daarmee gepaard gaande morbiditeit en mortaliteit. Omdat er nog onvoldoende bekend is over de effectiviteit van behandeling van morbide obese kinderen en adolescenten, vindt centrumbehandeling in Nederland uitsluitend plaats in het kinderobesitascentrum van Heideheuvel in Hilversum. Binnen een gerandomiseerde trial worden hier interventies onderzocht op (kosten)effectiviteit en psychologische determinanten van gewichtsreductie en gewichtsbeheersing. Ook zal dit onderzoek een basis kunnen vormen voor een zorgstandaard waarin omschreven staat wat goede zorg is voor deze groep patiënten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren