Geaccrediteerde nascholing
Menu

De biopsychosociale benadering van mictie- en defecatieproblemen bij kinderen

Er bestaat een sterke samenhang tussen mictie- en defecatieproblemen enerzijds en psychosociale problematiek anderzijds. Als de behandeling van psychosociale problematiek geen onderdeel uitmaakt van de behandeling van mictie- en defecatieproblemen, lijken de klachten sneller en vaker te recidiveren. Daarom wordt in ons ziekenhuis bij alle kinderen die zijn verwezen vanwege mictie- en defecatieproblemen, gewerkt met het biopsychosociale model. Hierbij worden de predisponerende, uitlokkende en in stand houdende factoren op biomedisch en psychosociaal gebied in kaart gebracht. Het biopsychosociaal model wordt hierbij als verklaringsmodel gebruikt en vormt de basis voor de behandeling. Er is een uniek samenwerkingsverband met de regionale jeugdhulpverlening (transdisciplinair behandelteam) waardoor er gezamenlijk wordt opgetrokken bij de behandeling van mictie- en defecatieproblemen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren