Geaccrediteerde nascholing
Menu

De diagnostiek van fasd

Een multidisciplinaire aanpak

Prenatale blootstelling aan alcohol kan bij het kind leiden tot groeiretardatie en faciale afwijkingen, maar vooral tot gedrags- en leerproblemen. Al deze effecten vallen onder de noemer fetal alcohol spectrum disorder (fasd). De diagnose is moeilijk te stellen en voorzichtigheid is geboden omdat er geen biologische marker bekend is. Toch is het belangrijk dat de diagnose vroeg wordt gesteld om secundaire problematiek te verminderen. Mede daarom zijn wij in 2009 gestart met een multidisciplinaire fasd-polikliniek waar we met behulp van het internationale classificatiesysteem 4-digit zowel onderzoek doen naar dysmorfe kenmerken als naar andere somatische en ontwikkelingsaspecten, inclusief het neuropsychiatrische fenotype. Met onze bevindingen kunnen we de kinderen en hun ouders op de juiste manier informeren, begeleiden of verwijzen naar andere hulpverlening. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de belangrijkste kenmerken van fas;
  • kent u de voordelen van vroege herkenning en diagnostiek van fas;
  • kunt u een kind met fas sneller herkennen en verwijzen;
  • kent u de voordelen en de aanpak van een multidisciplinaire fasd-polikliniek.