Geaccrediteerde nascholing
Menu

De klinische effecten van cliniclowns: meer dan een lachertje?

Door op 07-06-2022

De effecten van cliniclowns zijn vooral perioperatief en periprocedureel bestudeerd. In dit artikel werd gezocht naar bewijs voor de effectiviteit van cliniclowns op het vlak van pijnvermindering en angstreductie bij kinderen en ouders. In drie meta-analyses lijkt er vooral sprake te zijn van angstreductie, maar is het bewijs hiervoor onvoldoende door de methodologische beperkingen van geïncludeerde studies. Daarnaast is de beschikbare evidence niet goed te vertalen naar de Nederlandse praktijk, omdat in Nederland cliniclowns zelden worden ingezet tijdens medische procedures. Negatieve effecten van clowns zijn zeldzaam (angst voor clowns, ‘coulrofobie’). Hierover werd niet gerapporteerd. Om de effectiviteit van cliniclowns vast te stellen, is meer en kwalitatief beter onderzoek nodig, onder meer naar de in Nederland gangbare inzet van cliniclowns. Er lijkt op basis van één kleine RCT geen voordeel van de cliniclown ten opzichte van de gebruikelijk inzet van pedagogisch medewerkers.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren