Geaccrediteerde nascholing
Menu

De niet-scrotale testis

De niet-scrotale testis (nst) is een van de meest voorkomende urogenitale aandoeningen bij jongens. Tegenwoordig wordt de nst onderverdeeld in een aangeboren en een verworven vorm. Er is sprake van een aangeboren nst wanneer de testis vanaf de geboorte nóóit ingedaald is geweest. Een verworven nst daarentegen heeft aanvankelijk wél scrotaal gelegen, maar is op latere leeftijd niet meer scrotaal te brengen. Op basis van de huidige kennis dient orchidopexie bij de aangeboren nst in de tweede helft van het eerstelevensjaar plaats te vinden. Over de behandeling van de verworven nst kan nog geen eenduidig advies worden gegeven. Een aanzienlijk deel van deze verworven nst’s daalt rond de puberteit spontaan weer in, vandaar dat een expectatief beleid tot in de puberteit het meest voor de hand ligt. Prospectief longitudinaal onderzoek is noodzakelijk, evenals de herziening van de bestaande cbo-consensus Beleid bij de niet-scrotale testis.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren