Geaccrediteerde nascholing
Menu

De NVK-richtlijn over behandeling en follow-up na een eerste urineweginfectie is aan een update toe

De richtlijn van de NVK voor jonge kinderen met een urineweginfectie (UWI) in Nederland heeft een goede basis gelegd voor diagnose en behandeling. Het doel is kinderen te identificeren die een risico hebben op recidiverende urineweginfecties, op vesico-ureterale reflux/blaas- en darmdisfunctie en op toekomstige nierschade. Discussie over de aard en timing van vervolgdiagnostiek en het wel of niet voorschrijven van antibiotische profylaxe is al jaren gaande. In dit artikel bespreken we de resultaten van twee grote recente studies (PRIVENT en RIVUR). In bepaalde patiëntengroepen heeft antibiotische profylaxe een gunstig effect op het voorkómen van een recidief-UWI. Herijking van het Nederlandse NVK-protocol wordt aanbevolen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren