Geaccrediteerde nascholing
Menu

De Pediatric Early Warning Score (PEWS) en veilige(re) zorg in Nederland

Ongeveer vier jaar nadat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) ‘Voorkom schade, werk veilig’ introduceerde, met daarin onder meer het advies een Pediatric Early Warning Score (PEWS) te implementeren, heeft driekwart van de Nederlandse ziekenhuizen hieraan gehoor gegeven. Uit recent onderzoek blijkt echter dat er in de praktijk een wildgroei van grotendeels niet-gevalideerde PEWS-varianten is ontstaan. Hoewel deze systemen intuïtief als zinvol worden ervaren, is het wetenschappelijk bewijs in termen van reductie van ziekenhuismortaliteit en verbetering van patiëntveiligheid zeer beperkt. Ondanks een beperkte wetenschappelijke onderbouwing geven gebruikers aan meerwaarde te ervaren in termen van patiëntveiligheid. Het is echter aannemelijk dat deze ervaren meerwaarde niet zozeer wordt bepaald door het specifieke systeem, maar veel meer door de wijze waarop dat systeem in het ziekenhuis wordt gebruikt. Kennis over achtergronden en onderbouwing van het PEWS-systeem en de potentiële valkuilen is daarom essentieel. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • hebt u overzicht verkregen van de situatie rondom PEWS in Nederland vier jaar na de start van het VMS-programma;
  • kent u de achtergronden en de wetenschappelijke onderbouwing van PEWS en Medical Emergency Teams;
  • kent u de voorwaarden en valkuilen voor een succesvolle implementatie én borging van een PEWS-systeem.