Geaccrediteerde nascholing
Menu

Hemangiomen zijn benigne vaattumoren die na een groeifase spontaan in regressie gaan. Meestal kan een expectatief beleid worden gevoerd. Behandeling is geïndiceerd bij functioneel bedreigende en ulcererende, pijnlijke hemangiomen. Propranolol is een veelbelovende behandeling en heeft de eerdere therapeutische opties, zoals steroïden en chirurgie, grotendeels vervangen. Gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep is tot op heden niet uitgevoerd, maar propranolol wordt wereldwijd gegeven vanwege de observatie dat de meeste hemangiomen snel in regressie gaan. De huidige stand van zaken ten aanzien van de behandeling van hemangiomen en in het bijzonder de ervaringen met propranololbehandeling worden in dit artikel beschreven. Propranolol lijkt vooral effectief in de groeifase en wordt bij voorkeur gestart in de eerste levensmaanden. Het geven van bètablokkers aan jonge zuigelingen lijkt relatief veilig, maar heeft potentieel gevaarlijke bijwerkingen. Een zorgvuldige indicatiestelling voor behandeling blijft daarom belangrijk. In de toekomstig zal de behandeling van hemangiomen met propranolol of andere bètablokkers nog verder uitkristalliseren. Daartoe zullen waarschijnlijk ook gerandomiseerde klinische trials noodzakelijk zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren