Geaccrediteerde nascholing
Menu

De Richtlijn pediatrisch delier

Delier bij kinderen is vooral beschreven bij kinderen die zo ernstig ziek zijn (geweest), dat opname op een PICU (pediatrische intensive care) nodig was. Daarnaast komt het bij kinderen voor na een narcose en bij koorts. De diagnose pediatrisch delier (PD) kan worden gesteld met behulp van screeningsinstrumenten. Risicofactoren voor het ontwikkelen van een PD zijn onder andere: pre-existente cognitieve beperking, ernst en duur van de ziekte, beademing, medicamenten zoals anticholinergica en benzodiazepinen, afwezigheid van ouders, niet kunnen bewegen en sensorische deprivatie. De behandeling van PD bestaat uit niet-medicamenteuze maatregelen zoals aanwezigheid van ouders en duidelijke dagstructuur, en medicamenteuze maatregelen als de patiënt oncomfortabel is of een bedreiging vormt voor zichzelf.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren