Geaccrediteerde nascholing
Menu

De richtlijn taalontwikkeling voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Kinderen bij wie de taalontwikkeling achterblijft ten opzichte van leeftijdgenoten hebben een taalachterstand. Er kunnen drie groepen oorzaken zijn van een taalachterstand, namelijk als gevolg van: 1) beperkingen of algehele ontwikkelingsachterstand (secundaire taalontwikkelingsstoornis), 2) een primaire taalontwikkelingsstoornis en 3) onvoldoende taalaanbod (taalontwikkelingsachterstand). In dit artikel bespreken we de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling voor de diagnostiek en aanpak van taalachterstand bij kinderen.

De JGZ registreert tijdens het eerste contact risico- en beschermende factoren voor het ontwikkelen van taalachterstand en vormt zich bij alle 0- tot 4-jarigen op ten minste twee momenten een oordeel over de taalontwikkeling. JGZprofessionals zijn bekend met lokale mogelijkheden om de taalontwikkeling van het jonge kind te stimuleren en gebruiken deze kennis om ouders te adviseren.

Wanneer er op grond van het onderzoek door de JGZ twijfel is over de taalontwikkeling, wordt een vervolgtraject ingezet door de logopedist of de jeugdverpleegkundige voor extra stimulering van de taalontwikkeling of verwijzing naar het audiologisch centrum.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren