Geaccrediteerde nascholing
Menu

De richtlijn 'Triage en diagnostiek van groeistoornissen bij kinderen: grote lengte/groeiversnelling'

Een praktische stapsgewijze aanpak voor de algemeen kinderarts

Grote lengte bij kinderen wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een erfelijke constitutie. Het is echter belangrijk om bedacht te zijn op pathologische oorzaken vanwege mogelijk ernstige comorbiditeit. Ook is het van belang om bij kans op een extreme eindlengte op het juiste moment een eindlengtevoorspelling te doen om eventuele eindlengtereductie door middel van epifysiodese te overwegen. Dit artikel geeft een samenvatting van de NVK-richtlijn Triage en diagnostiek van groeistoornissen bij kinderen: grote lengte/groeiversnelling, die ook uitgebreider internationaal werd gepubliceerd. De richtlijn bevat een systematische aanpak, gericht op het verzamelen van diagnostische signalen bij anamnese, lichamelijk onderzoek en interpretatie van de groeicurve. Deze signalen geven aanwijzingen voor primaire groeistoornissen (met speciale aandacht voor klinefeltersyndroom en marfansyndroom) of secundaire groeistoornissen en bepalen de noodzaak voor het verrichten van aanvullende diagnostiek.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren