Geaccrediteerde nascholing
Menu

De richtlijn Urineweginfecties bij kinderen: wat is nieuw?

Door op 09-03-2021

Urineweginfecties (UWI’s) zijn de meest voorkomende bacteriële infecties bij jonge kinderen. Door de verbetering van prenatale diagnostiek voor het opsporen van structurele afwijkingen aan de urinewegen is de populatie kinderen die zich presenteren met een UWI in de afgelopen decennia wezenlijk veranderd. Dat maakt dat de meeste kinderen met een eerste UWI met normale prenatale echografie vlot en zonder relevante restschade herstellen. Naast de veranderde populatie waren nieuwe inzichten omtrent diagnostiek, behandeling en beeldvorming de aanleiding voor herziening van de richtlijn Urineweginfecties bij kinderen uit 2010. In dit artikel maken wij u attent op de wijzingen in de herziene richtlijn ten opzichte van de richtlijn uit 2010 en informeren wij u over de overwegingen die bij de totstandkoming van deze herziening van belang waren. Bovendien bespreken wij een recente wijziging in de aanbeveling voor behandeling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren